Kreisā mala
Labā mala
Jānis Taurens
Katedras vadītājs, asociētais profesos
Pasniedz estētiku, filozofiju, konceptuālismu un modernismu
E-pasts: janis.taurens@lma.lv
Ilze Vītola
Lektore
Pasniedz pedagoģiju
E-pasts: ilze.vitola@lma.lv