Kreisā mala
Labā mala

AKADĒMISKĀ ŠĶĪRĒJTIESA

Latvijas Mākslas akadēmijā ir Šķīrējtiesa, kuru uz diviem gadiem no akadēmiskā personāla ievēl Satversmes sapulce. Tikai Satversmes sapulce var atbrīvot Šķīrējtiesas locekļus no darba.

Šķīrējtiesas lēmumi tiek apstirpināti Senātā, savukārt tie var tikt pārsūdzēti Satversmes sapulcē. Par lēmumu izpildi rūpējas Akadēmijas administrācija.

Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:
- strīdus starp Akadēmijas amatpersonām un struktūrvienībām;
- studentu un akadēmiskā personāla iesniegumus par Satversmē noteiktajiem tiesību un brīvību pārkāpumiem.

Šķīrējtiesā darbojas:
Inguna Audere (priekšsēdētāja),
Jānis Andris Osis,
Bruno Strautiņš,
Elīna Ģibiete.