Kreisā mala
Labā mala

STUDIJU PADOME

Akadēmijas Studiju padome ir konsultatīva institūcija. Tā izveidota studiju programmu satura un studiju procesa apspriešanai, un tās ierosinātie lēmumi tiek izskatīti Senātā.

Akadēmijas Studiju padome tiek izveidota ar Senāta lēmumu un tās pilnvaru termiņš atbilst Senāta pilnvaru termiņam.

Akadēmijas Studiju padomē ietilpst visu Akadēmijas studiju un pētniecības nozaru un apakšnozaru vadītāji, ar pētniecības darbu saistīto struktūrvienību vadītāji un ne mazāk kā 15% studentu.