Kreisā mala
Labā mala

REKTORS

Rektors ir Latvijas Mākslas akadēmijas augstākā amatpersona un galvenais pārstāvis.

Rektors ir atbildīgs par svarīgākajām norisēm Akadēmijā – izglītības, veikto pētījumu un radošā darba kvalitāti. Vienlaicīgi rektors ir atbildīgs arī par Akadēmijas finansiālo darbību.

Rektoru ievēl Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes sapulce uz pieciem gadiem. Pēc ievēlēšanas rektoru apstiprina LR Ministru kabinets. Viena persona šo amatu drīkst ieņemt tikai divas reizes pēc kārtas.

Nereti kādu periodu Akadēmijas vēsturē saista tieši ar rektora personību, jo koleģiālā sadarbībā ar citām amatpersonām un mācībspēkiem tieši rektors vada visus būtiskos procesus Akadēmijā.

LMA rektori un viņu valdīšanas gadi:
1. Vilhelms Purvītis - Latvijas Mākslas akadēmijas dibinātājs un pirmais rektors (1921–1934);
2. Profesors Jānis Kuga (1934.–1940. un 1941.–1944.);
3. Profesors Oto Skulme (1940.–1941. un 1944.–1961.);
4. Profesors Leo Svemps (1961.–1974.);
5. Profesors Edgars Iltners (1974.–1975.);
6. Profesors Valdis Dišlers (1975.–1987.);
7. Profesors Indulis Zariņš (1988.–1997.);
8. Profesors Jānis Andris Osis (1997.–2007.);
9. Profesors Aleksejs Naumovs (2007.-2017.);
10. Profesors Kristaps Zariņš (rektors kopš 2017. gada).