Kreisā mala
Labā mala

PERSONĀLDAĻA

Personāldaļas darbības mērķis ir Latvijas Mākslas akadēmijas personāla politikas un personāla attīstības stratēģijas izstrādāšana un īstenošana.

Galvenās funkcijas:
- Latvijas Mākslas akadēmijas personālsastāva plānošana un prognozēšana, personāla uzskaites nodrošināšana;
- personāla darba tiesisko attiecību noformēšana un pārraudzība, darba attiecību reglamentējošās dokumentācijas izstrādāšana;
- personāla attīstības, stimulēšanas un motivācijas programmu sagatavošana un īstenošana;
- Latvijas Mākslas akadēmijas personāla amatu aprakstu izstrādes pārraudzība un pilnveidošana, darba kārtības ievērošanas kontrole;
- personāla sociālās aizsardzības politikas veidošana.

Personāldaļas vadītāja
Silvija Kušnere
E-pasts: silvija.kusnere@lma.lv
Tel.: +371 67321892
Mob. tel.: +371 28314173
Fakss: +371 67321892
Personāla inspektore
Sandra Krūmiņa
Tel.: +371 22020690
E-pasts: sandra.krumina@lma.lv