Kreisā mala
Labā mala

STUDIJU DAĻA

Studiju daļas galvenais uzdevums ir akadēmisko studiju koordinēšana.

Studiju daļa reflektantiem sarūpē informāciju par:
- uzņemšanas noteikumiem;
- uzņemšanas komisijas nolikumu;
- informāciju par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijā:
- iestājpārbaudījumu programmas, uzdevumus;
- iestājpārbaudījumu grafiku.

Savukārt studentiem tiek sniegta informācija par:
- studiju kārtības nolikumu;
- studiju programmām;
- lekciju un nodarbību sarakstiem;
- sesiju plāniem;
- vasaras studiju cikla uzdevumiem;
- studiju kredītiem;
- stipendijām;
- rotācijas konkursa noteikumiem un rezultātiem;
- Studiju daļa vienmēr gatava sniegt arī aktuālo informāciju.

Zilgma Prēdele
Dekāna p.i.
Tel.: +371 67221770
Mob. tel.: +371 20390337
E-pasts: zilgma.predele@lma.lv
Ilze Anna Dābola
Studiju daļas izglītības metodiķe
Tel.: +371 67221770
Mob. tel.: +371 28311907
E-pasts: ilze.anna.dabola@lma.lv
Anete Zāle
Studiju daļas izglītības metodiķe
Tel.: +371 67221770
Mob. tel.: +371 28311907
E-pasts: anete.zale@lma.lv