Kreisā mala
Labā mala
SAIMNIECĪBAS DAĻA

Lai arī Akadēmija ir radoša iestāde, to skar arī dažādi saimnieciskas un praktiskas dabas jautājumi. Saimniecības daļa nodarbojas ar Mākslas akadēmijas ēkas un teritorijas apsaimniekošanu, uzturēšanu, remotēšanu, iepirkumu veikšanu u.tml. Saimniecības daļa rūpējas arī par ikdienišķiem sīkumiem, maina spuldzītes, skrūvē logus un izpalīdz ar spēcīgu plecu, nesot smagumus. Arī tehniskā aprīkojuma sagāde un aprūpe gulstas uz Saimniecības daļas pleciem.

Tehniskais direktors
Arnis Meijers
E-pasts: arnis.meijers@lma.lv
Mob. tel.: +371 29467710

Sagādniece
Ramona Lesničenoka
E-pasts: ramona.lesnicenoka@lma.lv
Mob. tel.: +371 29355838

Saimniecības vadītāja
Regīna Stoka
Mob. tel.: + 371 29995239