Kreisā mala
Labā mala
BIBLIOTĒKA

Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēkā uzkrāts vairāk kā 31 000 izdevumu. Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt studentus un pasniedzējus ar studiju un pētniecības procesam nepieciešamajiem avotiem, tādēļ tiek abonēta studiju specifikai atbilstoša periodika. Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem un pasniedzējiem bibliotēkā pieejams arī interneta pieslēgums.

Bibliotēka pieejama visu Latvijas augstskolu studentiem, kā arī citiem interesentiem.
Bibliotēkas kataloga adrese : https://biblioteka.lma.lv

Darba laiks:
Darba dienās no plkst. 10.00 – 18.00
Sestdien, svētdien: slēgts
Katra mēneša pēdējā piektdienā un valsts noteiktajās svētku dienās bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Kontaktinformācija:
E-pasts: lma.biblion@gmail.com
Tel.: +371 22302311
Bibliotēkas vadītājs
Jānis Putāns
E-pasts: janis.putans@lma.lv
Mob. tel.: +371 22302311
Bibliotekāri:
Anitra Ģērmane
Ārīte Ose
Ingrīda Stepule
Anda Spruģevica