Kreisā mala
Labā mala
INFORMĀCIJAS CENTRS

Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrā, kas dibināts 1960. gadā, tiek uzkrāti studentu teorētiskie bakalaura un maģistra darbi, mācībspēku zinātniskie darbi, kā arī vākts, apkopots un sistematizēts visplašākais Latvijas mākslas vēstures materiālu klāsts. Īpaša Informācijas centra prioritāte ir Latvijas Mākslas akadēmijas vēsture.

Informācijas centrā ir uzkrāts vairāk kā 100 000 visdažādākā veida informācijas vienību.

Informācijas centrs pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta.
Informācijas centra vadītāja
Ingrīda Burāne
Tel.: +371 67322437
Mob. tel.: +371 29995086
E-pasts: lma-ic@latnet.lv
Gunta Ploka
Izglītības metodiķe