Kreisā mala
Labā mala
TEKSTILA LABORATORIJA

Tekstila laboratorijas galvenais mērķis ir nodrošināt un sekmēt tekstilmākslā un tekstildizainā balstītās studijas, māksliniecisko jaunradi un pētniecību. Laboratorijai ir sava darbības programma, kas nodrošina apstākļus Akadēmijas personāla jaunrades un pētnieciskajai darbībai, atbalsta tekstiltehnoloģijās balstītus studiju darbu. Laboratorija atbalsta jaunrades un pētnieciskās aktivitātes.

Laboratorijas vadītāja ir Diāna Janušone.