Kreisā mala
Labā mala
Bakalaura programmas dekāna p.i.
Zilgma Prēdele
Tel.: +371 67221770
Mob. tel.: +371 20390337
E-pasts: zilgma.predele@lma.lv
Latvijas Mākslas akadēmijas Bakalaura studiju programmas ietvaros studenti apgūst attiecīgās nozares tradicionālās tehnikas, specializējas dažādu materiālu izmantošanā, kā arī iepazīst mūsdienu mediju noteikto jaunrades specifiku. Akadēmiskās pamatzināšanas mākslas disciplīnās tiek apgūtas pirmajos četros studiju gados, kas vainagojas ar bakalaura kvalifikācijas diplomdarba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Lai uzzinātu vairāk par bakalaura studijām, aicinām iepazīties ar informāciju par interesējošajām Mākslas akadēmijas nodaļām un to apakšnozarēm mājas lapas sadaļā "Nodaļas".

Studiju ilgums Bakalaura studiju programmā ir 4 gadi. Studijas šobrīd notiek tikai valsts apmaksātās budžeta vietās.

Jautājumos, kas saistīti ar studijām Bakalaura programmā, aicinām sazināties ar Mākslas akadēmijas Studiju daļu (klikšķināt šeit).


NODERĪGA INFORMĀCIJA:
Bakalaura studiju nolikums
Šeit pieejams Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura studiju nolikums, kas nosaka Mākslas akadēmijas bakalaura augstākās izglītības programmas galvenos mērķus, struktūras principus un organizēšanas vispārējos principus.
Lasīt vairāk ...