Kreisā mala
Labā mala
Maģistra programmas vadītāja
Antra Priede-Krievkalne
Tel.: +371 26137572, +371 28350287
E-pasts: antra.priede@lma.lv
Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistra programmas ietvaros studenti padziļināti sistematizē un pēta Latvijas mākslas un kultūras vēstures, mākslas teorijas un mākslas pedagoģijas jautājumus, izstrādājot teorētiskus maģistra darbus. Maģistra programmas ietvaros notiek arī darbs meistardarbnīcās, kuru uzdevums ir organizēt individualizētas formas studijas, kas balstītas tiešā un koleģiālā mācībspēku un studentu sadarbībā, veidojot studijas atbilstoši studenta radošajām un profesionālajām interesēm.

Studiju ilgums Maģistra studiju programmā ir 2 gadi. Studijas šobrīd notiek tikai valsts apmaksātās budžeta vietās.

Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūra ir dibināta 1993. gadā.

Maģistrantūras studiju metodiķe - Aija Maslovska.

Pieņemšanas laiki:
Trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: plkst. 10:00 - 17:00
Latvijas Mākslas akadēmijas 22. telpa (1. stāvs)
Tel.: +371 26137572, +371 28350287
E-pasts: magistrantura@lma.lvantra.priede@lma.lv


NODERĪGA INFORMĀCIJA:
Konsultācija par maģistra darba projekta pieteikumu
2018. gada 10. jūlijā plkst. 14.00 19. telpā notiks konsultācija par maģistra darba projekta pieteikuma rakstīšanu, ko vadīs prof. Dr. art. Andris Teikmanis. 
Uzņemšana maģistra programmā 2018./2019. mācību gadā (0 komentāri)
Informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijā maģistra programmā 2018./2019. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Par maģistra darba projektu (2 komentāri)
Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem reflektantu pārbaudījums studijām Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūrā tiek īstenots, izvērtējot maģistra studiju projektu pieteikumos izklāstīto maģistra darba tēmu (LMA Uzņemšanas noteikumu 6.2., 6.3., 6.4. punkti (klikšķināt šeit)). 
Lasīt vairāk ...
Studiju programmas Maģistrantūrā
Šeit var iepazīties ar visu 14 Mākslas akadēmijas apakšnozaru studiju programmām Maģistrantūrā un kursu apjomu kredītpunktos.
Maģistra studiju nolikums
Šeit pieejams Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju nolikums, kas nosaka nosaka Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra augstākās izglītības programmas galvenos mērķus, struktūras principus un organizēšanas vispārējos principus.
Lasīt vairāk ...
Maģistranta studiju darba atskaite
Lasot tālāk, atradīsiet lejupielādējamu maģistranta studiju darba atskaites formu Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares maģistra studiju programmas studentiem. 
Lasīt vairāk ...
Par maģistra darba izstrādi un iesniegšanu
Noslēguma darba teorētiskās daļas izstrādāšanas un iesniegšanas noteikumus skatīt ierakstā „Noslēguma darba noteikumi” Mākslas akadēmijas mājas lapas sadaļā „Studentiem" (klikšķināt šeit)
Maģistra darba atskaites lapa mākslas zinātnes maģistrantiem
Lasot tālāk, atrodama maģistra darba atskaites lapa. Forma jāaizpilda tikai Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares maģistrantiem.
Lasīt vairāk ...