Kreisā mala
Labā mala
Dizaina nodaļas vadītājs
Profesors Holgers Elers
Mob. tel.: +371 29429042
E-pasts: holgers.elers@lma.lv
Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja
Asociētā profesore Silvija Grosa
Mob. tel.: +371 26548167
E-pasts: silvija.grosa@lma.lv