Kreisā mala
Labā mala

PROREKTORI

Prorektoru pilnvaru termiņš sakrīt ar rektora termiņu, t.i. pieci gadi. Prorektori veic Latvijas Mākslas akadēmijas tiešo vadību rektora prombūtnes laikā atbilstoši rektora rīkojumam, tomēr prorektori nav tiešie rektora pilnvaru pārņēmēji.

Šobrīd Mākslas akadēmijai ir divi prorektori:
- prorektors jaunrades un administatīvajā darbā – atbildīgs par saimnieciskajām norisēm un radošo darbu Akadēmijā. Šo amatu patlaban ieņem gleznotājs, asoc. profesors Andris Vītoliņš;
- prorektors akadēmsikajā un zinātniskajā darbā – atbildīgs par studiju procesu un norisēm, kas saistītas ar Akadēmijas zinātnisko darbību. Šo amatu ieņem mākslas zinātnieks, profesors Andris Teikmanis.

Prorektoru darbības sfēras var tikt mainītas atbilstoši situācijai un Akadēmijas stratēģijai.