Kreisā mala
Labā mala

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Tel.: +371 67332202
Fakss: +371 67228963; +371 67334640
E-pasts: info@lma.lv; lma@latnet.lv
www.lma.lv 
Twitter
Facebook

BANKAS REKVIZĪTI
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr. 90000029965
Valsts Kase
Kods TRELLV22

Konta Nr. LV62TREL9220051000000  - LMA pašu ieņēmumu konts
! Pārskaitot studiju maksu, izmantojot Internetbanku vai aizpildot skaidras naudas kvīti bankā, maksājuma mērķī jānorāda:
ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas koda saīsinājumu, studējošā vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis.
21351 - mācību maksa, sagatavošanas kursi, eksāmeni
21359 - pārējie izglītības pakalpojumi (akadēmiskās izziņas, reģistrācijas maksa, u.c.)
21379 - dokumentu izsniegšana 
21381- telpu noma
Konta Nr. LV12TREL9220514011000 - ziedojumu konts
 

STRUKTŪRVIENĪBAS UN KONTAKTI:

Sekretāre Ilze Šica
+371 67332202, +371 26102406, rektorats@latnet.lv, ilze.sica@lma.lv

Laura Ozola
Sabiedrisko attiecību speciāliste
+371 29995067, laura.ozola@lma.lv, lma@lma.lv

Dežurants
+371 67336200

REKTORĀTS
Rektors prof. Kristaps Zariņš
+371 67332202, kristaps.zarins@lma.lv

Prorektors studiju un zinātniskajā darbā prof. Andris Teikmanis
+371 67332202, andris.teikmanis@lma.lv

Prorektors administratīvajā un radošajā darbā darbā asoc. prof. Andris Vītoliņš
+371 20240306, andris.vitolins@lma.lv

STUDIJU DAĻA
Bakalaura programmas dekāna p.i. Zilgma Prēdele
+371 67221770, +371 20390337, zilgma.predele@lma.lv

Studiju daļas izglītības metodiķe Ilze Anna Dābola
+371 67221770, +371 28311907, ilze.anna.dabola@lma.lv

Studiju daļas izglītības metodiķe Anete Zāle
+371 67221770, +371 28311907, anete.zale@lma.lv

MAĢISTRANTŪRA
Maģistra programmas vadītāja Antra Priede-Krievkalne
+371 26137572, +371 28350287, antra.priede@lma.lv

Maģistrantūras studiju metodiķe Aija Maslovska
+371 67332394, magistrantura@lma.lv

DOKTORANTŪRA
Doktora studiju programmas vadītājs prof. Ojārs Spārītis 
+371 29118230, ojars.sparitis@lma.lv

Doktorantūras sekretāre asoc. prof. Laila Bremša
+371 67334641, laila.bremsa@lma.lv

LATGALES FILIĀLE
Latgales filiāles vadītāja Ilma Šteinberga
+371 29995083, ilma.steinberga@lma.lv

NODAĻAS
Vizuālās mākslas nodaļas vadītāja prof. Ieva Krūmiņa
+371 28320071, ieva.krumina@lma.lv

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja prof. Vineta Groza
+371 25909630, vineta.groza@lma.lv

Dizaina nodaļas vadītājs prof. Holgers Elers
+371 29429042, holgers.elers@lma.lv

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas vadītājs prof. Jānis Murovskis
+371 29259715, janis.murovskis@lma.lv

Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja prof. Silvija Grosa
+371 26548167, silvija.grosa@lma.lv

KATEDRAS
Glezniecības katedras vadītājs doc. Andris Eglītis
andris.eglitis@lma.lv

Grafikas katedras vadītājs prof. Guntars Sietiņš
guntars.sietins@lma.lv

Tekstilmākslas katedras vadītāja prof. Ieva Krūmiņa
+371 28320071, ieva.krumina@lma.lv

Zīmēšanas katedras vadītājs prof. Normunds Brasliņš
+371 29253693, normunds.braslins@lma.lv

Tēlniecības katedras vadītājs prof. Bruno Strautiņš
+371 26524411, bruno.strautins@lma.lv

Keramikas katedras vadītājs prof. Dainis Lesiņš
+371 26188910, dainis.lesins@lma.lv

Stikla mākslas katedras vadītāja prof. Vineta Groza
+371 25909630, vineta.groza@lma.lv

Funkcionālā dizaina katedras vadītāja Maija Rozenfelde
maija.rozenfelde@lma.lv

Vides mākslas katedras vadītājs asoc. prof. Kristians Brekte
kristians.brekte@lma.lv

Metāla dizaina katedras vadītājs doc. Arvīds Endziņš
+371 29286090, arvids.endzins@lma.lv

Modes mākslas katedras vadītāja doc. Māra Binde
+ 371 29262909, mara.binde@lma.lv

Vizuālās komunikācijas katedras vadītājs prof. Jānis Murovskis
+371 29259715, janis.murovskis@lma.lv

Scenogrāfijas katedras vadītājs asoc. prof. Mārtiņš Kalseris
+371 29142406, martins.kalseris@lma.lv

Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares katedras vadītāja asoc. prof. Silvija Grosa
+371 26548167, silvija.grosa@lma.lv

Restaurācijas katedras vadītājs prof. Andris Začests
+371 26408774, andris.zacests@lma.lv

Humanitāro zinātņu katedras vadītājs asoc. prof. Jānis Taurens

STUDENTU PAŠPĀRVALDE
Studentu pašpārvaldes vadītāja Kristīne Kutepova
+371 28818108, kristine.kutepova@lma.lv

MĀKSLAS VĒSTURES INSTITŪTS
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktors prof. Eduards Kļaviņš
+371 67227852, eduards.klavins@lma.lv

SAGATAVOŠANAS KURSI
Sagatavošanas kursu vadītāja Dagmāra Villeruša
+371 29205852

BIBLIOTĒKA
+371 22302311, lma.biblion@gmail.com

Bibliotēkas vadītājs Jānis Putāns
+371 22302311, janis.putans@lma.lv

ĀRLIETU UN IZSTĀŽU DAĻA
Ārlietu un izstāžu daļas vadītāja Elīna Ģibiete
+371 26396046, elina.gibiete@lma.lv

Ārlietu un izstāžu daļas izstāžu koordinatore Inese Bauģe
+371 22307302, inese.bauge@lma.lv

Ārlietu un izstāžu daļas starptautisko izglītības programmu koordinatore Inta Rubule
+371 20016463, inta.rubule@lma.lv

Ārlietu un izstāžu daļas komunikācijas un projektu koordinatore Agnese Bloka
+371 29398269, agnese.bloka@lma.lv

PROJEKTU UN ATTĪSTĪBAS DAĻA

Projektu un attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis
+371 22303221, janis.gailitis@lma.lv

Projektu vadītāja Vineta Kreigere
+371 29901031, vineta.kreigere@lma.lv

Projektu vadītāja Māra Ādiņa
+371 29995079, mara.adina@lma.lv

Projektu vadītājs Emīls Rode
+371 29404502 emils.rode@lma.lv

Projektu vadītāja Laura Ozola
+371 29995067, laura.ozola@lma.lv

KORIS „SENAIS KALNS”
Dace Pētersone
+371 26436486, senaiskalns@inbox.lv, ppdacepp@inbox.lv

INFORMĀCIJAS CENTRS
Informācijas centra vadītāja Ingrīda Burāne
+371 67322437, +371 29995086, lma-ic@latnet.lv

Informācijas centra izglītības metodiķe Māra Vaičunas
mara_vaicunas@lma.lv

ARHĪVS
Arhīva vadītāja Dagnija Krugale
+371 29220689, dagnija.krugale@lma.lv

METODISKIE FONDI
Metodisko fondu vadītāja Eva Lapinska
+371 28441870, eva.lapinska@lma.lv

FINANŠU UN BUDŽETA DAĻA
Finanšu daļas vadītāja Silvija Kalniņa
+371 28311140, silvija.kalnina@lma.lv

Galvenās grāmatvedes p.i. Inga Kiseļova
+371 28363975, inga.kiselova@lma.lv

PERSONĀLDAĻA
Personāldaļas vadītāja Silvija Kušnere
+371 67321892, +371 28314173, silvija.kusnere@lma.lv

Personāla inspektore Sandra Krūmiņa
+371 22020690, sandra.krumina@lma.lv

SAIMNIECĪBAS DAĻA
Tehniskais direktors Arnis Meijers
+371 29467710, arnis.meijers@lma.lv

Sagādniece Ramona Lesničenoka
+371 29355838, ramona.lesnicenoka@lma.lv

Saimniecības vadītāja Regīna Stoka
+ 371 29995239