Kreisā mala
Labā mala
No 2015. gada Latvija uzsākusi dalību starptautiskajā studentu un personāla mobilitāšu programmā Erasmus+ starp programmas valstīm un dalībvalstīm. Dalība programmā paredz abpusējas studentu studiju, docēšanas un darbinieku pieredzes apmaiņas mobilitātes tādos pasaules reģionos kā Āzija, Ziemeļamerika, Latīņamerika, Dienvidāfrika un Rietumbalkāni.

Mobilitāšu īstenošana ir līdzvērtīga Erasmus+ programmas ES, EEZ un Turcijā nosacījumiem, nosakot, ka viena personāla vai docēšanas mobilitāte ilgst 5 – 12 dienas, savukārt studentu studiju mobilitāte 3 – 6 mēnešus.

2016. gada projektu konkursā Latvijas Mākslas akadēmija saņēmusi finansējumu 2017./2018. studiju gada studentu un personāla mobilitātēm uz Floridas Starptautisko universitātes Arhitektūras un mākslu koledžu, St.Pēterburgas Valsts Štiglica Mākslas un Dizaina akadēmiju un Honkongas Politehniskās universitātes Dizaina skolu.