Kreisā mala
Labā mala
Par pieredzi ERASMUS+ praksē

Kopš 2007. gada, kad Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros tika uzsākta studentu praktizēšanās organizācijās, prakses iespējas realizējuši vairāk nekā 100 Latvijas Mākslas akadēmijas studentu. Līdz ar akadēmijas specifisko un individuālo studiju pieeju, atbilstoša ir arī praktizēšanās iestādēs, uzņēmumos un organizācijās – ikviena studenta prakses vieta ir paša izvēlēta un iniciēta atbilstoši individuālām radošajām iecerēm. Šī sadaļa veltīta līdzšinējo prakses studentu pieredzēm, viņu ieteikumiem, komentāriem un fotogalerijām par pieredzes gūšanu, esot mobilitātē.


Austrija (klikšķināt šeit)
Dānija (klikšķināt šeit)
Francija (klikšķināt šeit)
Itālija (klikšķināt šeit)
Lielbritānija (klikšķināt šeit)
Luksemburga (klikšķināt šeit)
Nīderlande (klikšķināt šeit)
Portugāle (klikšķināt šeit)
Spānija (klikšķināt šeit)
Turcija (klikšķināt šeit)
Ungārija (klikšķināt šeit)
Vācija (klikšķināt šeit)


Ar pilnu Latvijas Mākslas akadēmijas partneraugstskolu sarakstu iespējams iepazīties sadaļā „Partneri” (klikšķināt šeit).

Savukārt šeit iespējams uzzināt, kuri studenti līdz šim izmantojuši programmas "Erasmus" piedāvātās prakses iespējas ārvalstīs (PDF dokuments):