Kreisā mala
Labā mala
DĀNIJA
ORGANIZĀCIJA: Nicodesign
PILSĒTA: Kopenhāgena
AMATS: asistente, dizainere
DARBA PIENĀKUMI: dizaina produktu skicēšana un maketēšana, prezentāciju sagatavošana, biroja vadītāja asistenta pienākumi

Elīza Ozoliņa, Vides māksla, 2009/2010
„„Nicodesign” ir birojs, kas nodarbojas ar industriālo dizainu un arhitektūru, tajā tiek radīts jaunā produkta koncepts un tēls, ko izveido datorprogrammā SolidWorks. Tālāk šie faili ceļo pa visu pasauli, galvenokārt uz rūpnīcām Ķīnā un Taivānā, kur vispirms taisa pirmo prototipu, ko pa pastu atsūta atpakaļ uz biroju novērtēšanai. Pēc tālākās vienošanās tiek īstenots pasūtījums pilnā apmērā. Biroja vadītājs bija ļoti jauks un izpalīdzīgs, ar lielu darba stāžu un pieredzi arhitektūras un dizaina jomā. Ar plašiem kontaktiem un sadarbības iespējām. Viņš mums lasīja lekcijas par dizainu Dānijā un pasaulē, par ražošanas un sadarbības iespējām, un ir gatavs ar mani sadarboties arī turpmāk.

Kopenhāgena ir ļoti internacionāla un draudzīga, un atvērta pilsēta, un pati valsts. Tur apgrozās pasaule, un, dzīvojot Kopenhāgenā, var apjaust visus pasaules notikumus un tendences. Dānija ir arī viena no dizainam draudzīgākajām valstīm, jo ir tik daudz sakārtotu un veicinošu likumu, kas palīdz dizaineram attīstīt savas idejas, jo ieguvēja būs arī pati valsts, un valsts kasē ienāks lielas naudas no eksporta, nodokļiem un tirdzniecības, tāpat kā dizainera makā. Dānijā dizains ir pirmā eksporta prece.

Erasmus prakse ir brīnišķīga un vienreizēja iespēja reizi mūžā, kas var arī nepiepildīties vai, ko var palaist garām savas neizdarības rezultātā. Tādēļ es visus mudinu, kam vien tas ir iespējams, izmantojiet un nepalaidiet to garām! Protams, šis projekts man daudz ko deva dažādā veidā gan profesijas ziņā, gan dzīves gudrībā, par ko esmu ļoti, ļoti priecīga. Tas ir viens no skaistākajiem posmiem manā dzīvē.”
ORGANIZĀCIJA: Vraa hojskole
PILSĒTA: Vrā
AMATS: pasniedzēja
DARBA PIENĀKUMI: rīkot un vadīt pavasara sezonas gleznošanas kursus, noorganizēt savu personālizstādi, dalība fotokursos

Laura Vecmane, Glezniecība, 2008/2009
Vraa hojskole ir viena no radošajām dzīves vai dienas skolām Dānijā, kas vēsturiski izveidota pēc unikāla koncepta ar īpašu studiju programmu. Dienas skolu galvenā ideja ir veicināt kultūrvides attīstību un izglītību sabiedrībā. Es domāju, ka semestra sākumā izvirzītie mērķi ir sasniegti. Semestris bijis ļoti radošs. Iegūta pieredze, kas bagātina manu pasaules skatījumu. Jautājums, kā pasniegt citiem to, ko tu zini, kā parādīt piemēros to, ko tu vari, kā paskaidrot, kāpēc kaut ko dari tieši tā un nevis citādāk, ir praksē sniedzis daudz atbilžu. Šāda veida komunikācija ar cilvēkiem liek koncentrēties uz savu rīcību un vairāk apzināties sevi. Īstenībā prezentēt otram savu lietu, būt pasniedzējam, ļauj pašam attīstīties straujākā tempā, būt vienmēr modram. Personālizstāde tiešām bija kā ceļojums, iegūtie jaunie iespaidi transformējās un kļuvuši par gleznām. Pieredzētais šīs prakses laikā ir nozīmīgs ieguvums manā personīgajā izaugsmē.”