Kreisā mala
Labā mala
Mobilitāte Šveicē

Šveicei ir noteikts partnervalsts statuss dalībai Erasmus+ programmā, kas nozīmē, ka Šveices institūcijas var piedalīties programmā ar tādiem pašiem noteikumiem kā dalībvalstu institūcijas, bet mobilitāti finansē Šveices valdība Šveices-Eiropas mobilitātes programmas ietvaros (Swiss-European Mobility Programme).
Pieteikšanās nosacījumi studijām un/vai praksei uz Šveici ir tādi paši kā uz citām Erasmus+ dalībvalstīm, bet apstiprināšanas gadījumā stipendiju piešķir nevis Eiropas Savienība, bet Šveices puses institūcija. Stipendijas apjoms studijām un/vai praksei uz Šveici ir 395 EUR (420 CHF) / mēnesī.
 
Latvijas Mākslas akadēmijai ir sadarbība ar sekojošām augstskolām Šveices – Eiropas mobilitātes programmas ietvaros:

BFH Bern University of Applied Sciences / Berne
www.hkb.bfh.ch
Fine Art; Vizuālā komunikācija; Komunikāciju dizains (MA); Restaurācija.
2 studiju vietas / 1 semestris

Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Lucerne School of Art and Design / Lucerna
www.hslu.ch/design-kunst
Grafiskais dizains; Ilustrācija; Fotogrāfija; Animācija; Video; Tekstila dizains; Objektu dizains. Tikai BA programmā!
2 studiju vietas / 1 semestris
 
Ecole cantonale d'art du Valais / Sierre
www.ecav.ch
Visual Arts.

Lai pieteiktos mobilitātēm uz Šveici līdz noteiktajiem termiņiem jāsazinās ar Ārlietu un izstāžu daļas koordinatori Intu Rubuli inta.rubule@lma.lv un jāiesniedz pieteikumu dokumenti.
 
Pieteikšanās termiņi:
Studijām uz rudens semestri – 1. aprīlis
Studijām uz pavasara semestri – 1. novembris
Praksei uz rudens semestri – 31. maijs
Praksei uz pavasara semestri – 1. novembris