Kreisā mala
Labā mala
Iestājpārbaudījumu uzdevumi un grafiks
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem un grafiku, kas attiecas uz studiju uzsākšanu 2012./2013. studiju gadā Bakalaura programmā.
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU UZDEVUMI
* Konsultācijās pirms eksāmena reflektanti varēs uzdot sīkākus jautājumus un precizēt informāciju.
* Darba materiāli iestājpārbaudījumu izpildei ir jānodrošina pašiem.
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS (studiju uzsākšanai 2012./2013. studiju gadā)
* Lūdzam ņemt vērā, ka atkarībā no reflektantu skaita iestājpārbaudījumu grafiks īsi pirms to norises var mainīties. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai!


Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar katedru vadītājiem:

Vizuālās mākslas nodaļas vadītājs
Profesors Ivars Heinrihsons
Mob. tel.: +371 29804330
E-pasts: ivars.heinrihsons@lma.lv

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs
Profesors Aigars Bikše
Mob. tel.: +371 29469320
E-pasts: aigars.bikse@lma.lv

Dizaina nodaļas vadītājs
Profesors Holgers Elers
Mob. tel.: +371 29429042
E-pasts: holgers.elers@lma.lv

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas vadītājs
Profesors Jānis Murovskis
Tel.: +371 67320371
E-pasts: janis.murovskis@lma.lv

Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja
Asociētā profesore Silvija Grosa
Mob. tel.: +371 26548167
E-pasts: silvija.grosa@lma.lv