Kreisā mala
Labā mala
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām bakalaura programmā
Rezultātu paziņošana par uzņemšanu bakalaura programmā gaidāma 2013. gada 30. jūlijā plkst. 14.00. Rezultāti tiks izlikti LMA pie ziņojumu dēļa, kā arī būs publicēti mājas lapā www.lma.lv. Reflektantiem, kas būs izturējuši konkursu, obligāti jānoslēdz studiju līgumi š.g. 1. vai 2. augustā.
Studiju līgumu slēgšana notiks Studiju daļā (9. telpā, 1. stāvā):
- 2013. gada 1. augustā no plkst. 12.00 līdz 17.00
- 2013. gada 2. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00

Gadījumā, ja šajos datumos nav iespējams noslēgt Studiju līgumu, par to rakstiski ir jāpaziņo š.g. 30. jūlijā (pēc konkursa rezultātu paziņošanas) Latvijas Mākslas akadēmijas Studiju daļai (9. telpā, aizpildot apliecinājuma veidlapu).

Ja studiju līgums par studijām 2013. /2014. studiju gada 1. kursā par valsts budžeta līdzekļiem netiks noslēgts, valsts budžeta studiju vieta tiks piedāvāta nākamajam reflektantam, kurš ir ieguvis augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus, bet nav izturējis pirmo konkursu.

Slēdzot studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte).

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā:
Studiju daļa
Latvijas Mākslas akadēmijas 9. telpa (1. stāvs)
Tel.: +371 28311907
E-pasts: antra.priede@lma.lv
Komentāri
Anna [ 14:56 30.07.2015. ]
Kāda ir studiju maksa? Un cik cilvēkiem ir iespēja iekļūt budžetā?