Kreisā mala
Labā mala
Iestājpārbaudījumu darbu saņemšana
Aicinām reflektantus, kas pretendējuši uz studijām bakalaura programmā, piefiksēt, ka iestājpārbaudījumu darbus varēs saņemt atpakaļ Mākslas akadēmijas aulā (2. stāvā) 2013. gada 1. augustā no plkst. 12.00 līdz 17.00 vai 2. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Lūdzam ņemt vērā, ka neizņemtie iestājpārbaudījumu darbi netiks saglabāti.

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā:
Studiju daļa
Latvijas Mākslas akadēmijas 9. telpa (1. stāvs)
Tel.: +371 28311907
E-pasts: antra.priede@lma.lv
Komentāri