Kreisā mala
Labā mala
Informācija reflektantiem, kas jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem
Lasot tālāk, atradīsiet svarīgu informāciju, kas attiecas tieši uz reflektantiem, kas ir izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā, bet jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem.
Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka:

(2) Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Gadījumā, ja reflektants ir izturējis konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā bakalaura programmā un jau studē kādā no Latvijas augstskolām arī par valsts budžeta līdzekļiem, tad likums nosaka, ka turpināt studēt var tikai vienā augstskolā un vienā programmā.
Komentāri