Kreisā mala
Labā mala
Bakalaura programmas studentiem līdz 26. maijam jāiesniedz aizpildītas studiju grāmatiņas
Cienījamie Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmas studenti! Pēc sesijas – līdz 2014. gada 26. maijam – aizpildītas studiju grāmatiņas (ar fiksētiem skašu un eksāmenu rezultātiem) bakalaura programmas studentiem obligāti jāiesniedz Studiju daļā!
NOTEIKUMI sesijas kārtošanai [..]

• Pēc sesijas (vai arī pēc pēdējā eksāmena kārtošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 26. maijam STUDIJU GRĀMATIŅAS bakalaura programmas studentiem OBLIGĀTI jāiesniedz Studiju daļā un maģistra programmas studentiem STUDIJU GRĀMATIŅAS jāiesniedz Maģistrantūrā (21. telpā).

- STUDIJU GRĀMATIŅĀS ir jābūt visiem ierakstiem par kārtotajiem eksāmeniem un skates atzīmēm ar pasniedzēju parakstiem.

• Studentiem, kuri laikā neiesniegs STUDIJU GRĀMATIŅAS, var neieskaitīt sesijas rezultātus, kā arī noteikt samaksu € 14,- par ārpus kārtas studiju dokumentu noformēšanu (studiju rezultātu individuālu reģistrāciju).
Komentāri