Kreisā mala
Labā mala
Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu reflektantiem
Lasot tālāk, atrodama noderīga informācija par iemaksu, kas bakalaura un maģistra programmu reflektantiem jāveic par dokumentu reģistrēšanu. Norādīts iemaksas apmērs, maksājuma rekvizīti u.tml.
Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas noteikumu 3.7. Bakalaura programmas reflektantiem jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiemaksā Akadēmijas kontā maksa par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.

Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta:
- EUR 14,00 Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
- EUR 22,00 Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozaru reflektantiem.

Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas noteikumu 6.6. Maģistra programmas reflektantiem jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiemaksā Akadēmijas kontā maksu EUR 14,00 par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.

Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta.

Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Maksājumu var veikt jebkurā bankā, Latvijas Pastā vai internetbankā. Uzņemšanas komisijai jāiesniedz izpildīta maksājuma apliecinājums. Lai neveidotos garas rindas, reflektanti tiek lūgti apmaksu veikt iepriekš. Visvienkāršākais veids ir maksājumu atbilstoši vadlīnijām veikt internetbankā un izdrukāt veiktā maksājuma apliecinājumu, kas jāņem līdzi uz Akadēmiju. Tikai izņēmuma gadījumā varēs arī samaksāt Akadēmijā 22. telpā ar maksājuma kartēm.

Maksājuma rekvizīti:
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL9220051000000

Kā maksājuma uzdevums obligāti jānorāda: Samaksa par iestājeksāmeniem KK-21351
Komentāri
admin [ 09:19 17.07.2014. lma [at] lma.lv ]
Atbilde EVAI:
Jā, stājoties Latvijas Mākslas akadēmijā bakalaura un maģistra programmās, nepieciešams veikt iemaksu par dokumentu reģistrāciju. Summas un apmaksas vadlīnijas ir detalizēti izklāstītas šajā pašā ierakstā. Lūdzam rūpīgāk izlasīt, un tur viss ir atšifrēts. Ja tomēr situācija nav skaidra, rakstiet uz e-pastu lma@lma.lv. Palīdzēsim.

Savukārt pamatinformācija par to, kādi materiāli izmantojami iestājpārbaudījumos, atrodama šajā saitē (klikšķiniet uz Jūs interesējošo apakšnozari): http://lma.lv/index.php?parent=3556. Darba materiāli iestājpārbaudījumu izpildei ir jānodrošina pašiem. Ja šo ir vēlēšanās apspriest sīkāk, droši nāciet 18. jūlijā uz konsultācijām, kas tiek rīkotas reflektantiem tieši ar mērķi pārrunāt visus neskaidros jautājumus, kas radušies par iestājpārbaudījumu saturu un praktisko norisi. Ieraksts par konsultāciju laikiem un telpām atrodams šajā saitē: http://lma.lv/index.php?parent=3815
Eva [ 19:36 16.07.2014. evuskins2 [at] inbox.lv ]
Sveiki!
Vai ir maksa par iestaajeksaameniem?
Vai uz iestaajeksaameniem ir jaannem kautkas liidzi?(kaadi materiaali,otas,kraasas utt.)
admin [ 11:34 14.07.2014. lma [at] lma.lv ]
Atbilde ANNAI KENNEI:
Šajā ierakstā pie informācijas par maģistra programmu ir saite, kas ved tālāk uz ziņu par maģistra darba projektu un arī lejupielādējamām iesnieguma formām (skatiet sarakstu "Iesniedzamie dokumenti"). Ja neizdodas atrast, rakstiet uz lma@lma.lv:
http://lma.lv/index.php?parent=3643
ANNA KENNE [ 11:05 14.07.2014. ilzekenne [at] e-apollo.lv ]
Labdien!
Vai ir iespējams iesnieguma veidlapu par eksāmenu kārtošanu MA aizpildīt elektroniski? Kut to atrast? Vai ir iespēja izlūgties e-pastā?
Paldies !
Anna K.