Kreisā mala
Labā mala
Uzņemšanas rezultāti DOKTORA programmā 2014./2015. studiju gadam
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti doktora programmas reflektantiem. Sirsnīgi sveicam un vēlam raitu ceļu virzībā uz promocijas darbu! Esat aicināti noslēgt studiju līgumu 2014. gada 24. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 12.00 vai 25. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 15.00.
Doktora programmā 2014./2015. studiju gadā uzņemti:

1. Nauris Cinovics,
2. Nadežda Černobaja,
3. Agris Dzilna,
4. Inga Karlštrēma,
5. Dace Pāže,
6. Elvija Pohomova,
7. Sandra Ratniece.

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā:
Doktorantūra
Laila Bremša
Latvijas Mākslas akadēmijas 5. telpa (1. stāvs)
Tel.: +371 29713470
E-pasts: laila.bremsa@lma.lv
Komentāri