Kreisā mala
Labā mala
Uzņemšanas rezultātu paziņošana BAKALAURA programmā un līgumu slēgšana
Informējam, ka uzņemšanas rezultātu paziņošana reflektantiem, kas stājas bakalaura programmā, gaidāma 2014. gada 29. jūlijā plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijā pie ziņojumu dēļa. Rezultāti būs pieejami arī šeit pat – Akadēmijas mājas lapā. Lasiet tālāk, lai uzzinātu ko vairāk par studiju līgumu slēgšanu.
Reflektantiem, kas būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura studiju programmā „MĀKSLA”, obligāti jānoslēdz studiju līgums!

Studiju līgumu slēgšana notiks Studiju daļā (9. telpā, 1. stāvā):
- 2014. gada 31. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 17.00;
- 2014. gada 1. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Svarīgi! Slēdzot studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)!  

Gadījumā, ja norādītajos datumos nav iespējams noslēgt studiju līgumu, par to rakstiski ir jāpaziņo 29. jūlijā (pēc konkursa rezultātu paziņošanas) Latvijas Mākslas akadēmijas Studiju daļai (9. telpā, aizpildot apliecinājuma veidlapu).

Ja studiju līgums par studijām 2014./2015. studiju gada 1. kursā par valsts budžeta līdzekļiem netiks noslēgts, valsts budžeta studiju vieta tiks piedāvāta nākamajam reflektantam, kurš ir ieguvis augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus, bet nav izturējis pirmo konkursu.
Komentāri