Kreisā mala
Labā mala
Uzņemšanas rezultāti BAKALAURA programmā 2014./2015. studiju gadam
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti studiju uzsākšanai BAKALAURA programmā 2014./2015. studiju gadā. Apsveicam konkursu izturējušos reflektantus ar labi padarītu darbu un vēlam aizraujošu studiju laiku Mākslas akadēmijā! Lūdzam ņemt vērā, ka rezultāti sakārtoti, izmantojot reflektantu reģistrācijas numurus (personas dati sarakstos nav redzami). Nākamais solis pēc iestājpārbaudījumu rezultātu saņemšanas – studiju līgumu slēgšana Mākslas akadēmijas Studiju daļā (9. telpā, 1. stāvā) 2014. gada 31. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 17.00 vai 1. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Ja reģistrācijas numurs ir piemirsts vai nozaudēts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, to var uzzināt Studiju daļā, Latvijas Mākslas akadēmijas 9. telpā. Tāpat Studiju daļā varat vērsties, ja Jums ir jautājumi par uzņemšanas rezultātiem, līgumu slēgšanu, turpmāko studiju procesu u. tml. Kontaktinformācija: +371 28311907, ieva.rosne@lma.lv.

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI*:
* Uzņemšanas rezultāti sakārtoti pēc iegūto punktu skaita. Ar līniju norādīts, kuri reflektanti ir uzņemti Latvijas Mākslas akadēmijā. Ja ir vienādi rezultāti starp pēdējo uzņemto un pirmo aiz svītras, tad Akadēmijā tiek uzņemts tas pretendents, kuram ir augstāks novērtējums kompozīcijā (mākslas zinātniekiem – gleznas analīzē).

Noderīga informācija:
- Studiju līgumu slēgšana (klikšķināt šeit)
- Iestājpārbaudījumu darbu saņemšana (klikšķināt šeit)
- Iesniegto dokumentu saņemšana, aktuāla reflektantiem, kas konkursu nav izturējuši (klikšķināt šeit)
- Informācija reflektantiem, kas jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem (klikšķināt šeit) 
Informācija par plānotajām budžeta vietām bakalaura programmā Latvijas Mākslas akadēmijā 2014. gadā:
Komentāri
admin [ 16:12 29.07.2014. lma [at] lma.lv ]
Atbilde ANNAI:
Jā, Latvijas Mākslas akadēmijā katru gadu tiek plānots studiju vietu skaits katrā apakšnozarē, taču, izrietot no iestājpārbaudījumu rezultātiem, iecerētais budžeta vietu skaits var tikt mazliet samazināts vai palielināts. Augstāk redzamais ieraksts beigās ir papildināts ar failu, kurā ir redzams, cik katrā apakšnozarē šogad ir apstiprinātas budžeta vietas.
Anna [ 15:07 29.07.2014. ]
Vai ir kaut kur noteikts, cik cilvēku uzņems katrā nodaļā? Ja jā, tad kur? Vai arī cilvēku skaitu, ko uzņems, izvērtē redzot iestājeksāmenu darbus?
Anna [ 15:06 29.07.2014. ]
Vai ir kaut kur noteikts, cik cilvēku uzņems katrā nodaļā? Ja jā, tad kur? Vai arī cilvēku skaitu, ko uzņems, izvērtē redzot iestājeksāmenu darbus?