Kreisā mala
Labā mala
Iepirkuma id nr. LMA 2018/14/ERAF [01.11.2018. 10:17]
Iepirkuma metode/nosaukums: Atklāts konkurss “Aprīkojuma iegāde LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšanai" un "Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai"
Iepirkuma dokumentācija pieejama un piedāvājumi iesniedzami:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14475 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš/vieta: 30.11.2018. pl.11:00
 

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/13 [26.10.2018. 14:13]
Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preces;
CPV kods: 30199000-0;
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu ( bez PVN);
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050;
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četri) mēneši;
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 7.novembrī, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/11 [21.09.2018. 16:49]
Iepirkuma nosaukums: Stikla starpsienu uzstādīšana.
Iepirkums pārtraukts 8.10.2018. Nav iesniegts neviens piedāvājums.
CPV kods:– 44112310-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu bez PVN
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 42 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
līdz 2018. gada 5.oktobris, plkst. 12.00.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/10
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums Latvijas Mākslas vēstures 3. sējumam
CPV kods:– 22110000-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu bez PVN
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 16.01.2019
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
līdz 2018. gada 3.septembrim, plkst. 12.00.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/9 [15.08.2018. 13:33]
Iepirkums pārtraukts 21.08.2018. tehniskās specifikācijas kļūdas dēļ, norādīts nepareizs grāmatas formāts un nepieciešams cits papīrs.
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums Latvijas Mākslas vēstures 3. sējumam
CPV kods:– 22110000-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu bez PVN
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 16.01.2019
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
līdz 2018. gada 28.augustam, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/8 (06/07/2018 14:14)
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods:– 30123000-7; 48190000-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Iepirkums dalīts 2 daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām daļām. Nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN.  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: līdz 23.08.2018
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 18. jūlijam, plkst. 12.00.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/7 [05.06.2018. 12:16]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 18. jūnijam, plkst. 12.00.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/6 [04.06.2018. 16:51]
Iepirkums pārtraukts finanšu piedāvājuma  formas kļūdas dēļ.
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 15. jūnijam, plkst. 12.00.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/5 [25.04.2018. 10:50]
Iepirkuma nosaukums: Parketa ieklāšanas darbi
CPV kods: 45432114-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš : 27.06.2018
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 9.maijam, plkst. 12.00.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/4 [29.03.2018. 10:21]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas, O.Kalpaka bulvārī 13,Rīgā , pagalma puses fasādes un aulas sienas fragmenta no pagalma puses atjaunošana un restaurācija
CPV kods: 45262000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu,  ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš : 20.06.2018
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 12. aprīlim, plkst. 12.00.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr.LMA2018/3 [15.03.2018. 20:20]

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) mācību telpas  remonts"

CPV kods: 45453100-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski viss izdevīgāko piedāvājumu,  ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš : 1.06.2018
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 26.marts, plkst. 12.00.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/2 [02.03.2018. 12:06]
Iepirkums pārtraukts 16.03.2018. Iepirkums pārtraukšanas iemesls - nolikuma nepilnību dēļ.
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas, O.Kalpaka bulvārī 13,Rīgā , pagalma puses fasādes un aulas sienas fragmenta no pagalma puses atjaunošana un restaurācija
CPV kods: 45262000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski viss izdevīgāko piedāvājumu,  ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš : 20.06.2018
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 13.marts, plkst. 12.00.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/1 [05.02.2018. 13:52]
Iepirkums pārtraukts 23.02.2018. Iepirkums pārtraukšanas iemesls - nolikuma tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ (nebija norādīts sponsorēto lokšņu izmērs un daudzums)
Iepirkuma nosaukums: Katalogs “Latvijas Mākslas akadēmijas projekts "CILME / audums kā koncepcija un materiāls Latvijas identitātē" “
CPV kods: 22100000-1; 22461000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendents, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: līdz 12.03.2018.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 16. februāris, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/10 [15.12.2017. 18:07]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) ēkas pārbūves, Jāņa Kugas ielā 11, Ikšķilē, Ikšķiles novadā ,būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
CPV kods: 71242000-6   ; 71248000-8 
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš : 7 mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2017. gada 29.decembris, plkst. 10.00.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/9 [19.10.2017. 15:30]
Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2017
CPV kods: 22100000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: līdz 27.11.2017.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2017. gada 30.oktobris, plkst. 12.00.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/8 [13.10.2017. 9:20]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods: 30123000-7;4819000-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9 pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs:  Pretendents, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar vērtēšanas kritēriju –piedāvātā zemākā cena (bez PVN).
Paredzamā līguma izpildes vieta: O.Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 (divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2017 gada 24. oktobrī, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/7 [29.08.2017. 12:19]
Iepirkuma nosaukums: LMA gada grāmata 2017
CPV kods: 22100000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 ( divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2017. gada 11. septembrim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/6 [14.07.2017. 13:24]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods: 30123000-7;4819000-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9 pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar vērtēšanas kritēriju –piedāvātā zemākā cena (bez PVN).
Paredzamā līguma izpildes vieta: O.Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 (divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2017 gada 25. jūlija, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/5 [29.06.2017. 14:03]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību telpu remonts
CPV kods: 45453000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar vērtēšanas kritēriju –piedāvātā zemākā cena (bez PVN).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/3 [16.05.2017. 16:42]
Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un  izvešanas pakalpojumi
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka zemākā cena
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2017 gada 29.maijam, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/2 [11.05.2017. 14:35]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2017. gada 23.maijam, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/1 [02.05.2017. 15:31]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību telpu remonts
CPV kods: 45453000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar vērtēšanas kritēriju –piedāvātā zemākā cena (bez PVN).
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 30 dienas
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2017. gada 15.maijam, plkst. 10.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/21 [30.12.2016. 13:52]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22900000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 30. janvārim 2017.gadam
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2017. gada 12. janvārim , plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/20 [14.12.2016. 10:42]
Iepirkuma nosaukums: Dzeramā avota ūdens piegāde un ūdens sadales iekārtu noma Latvijas Mākslas akadēmijai
CPV kods: 41110000-3
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu (bez PVN).
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četri) mēneši
Paredzamā līguma summa: Plānotā Līguma summa visā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt  EUR 4000.00  (bez PVN).
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 28.decembrī, plkst. 14.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/19 [29.11.2016. 14:36]
Iepirkuma nosaukums: Saimniecības un higiēnas preču piegāde .
CPV kods: 33760000 un 39800000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu (bez PVN).
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četri) mēneši
Paredzamā līguma summa: Plānotā Līguma summa visā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt  EUR 9917.36 ( deviņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit eiro 36 centi )  (bez PVN).
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 12.decembrī, plkst. 14.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/18 [22.11.2016. 14:24]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas , O.Kalpaka bulv.13, Rīgā, pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi
CPV kods: 90910000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 5.decembris , plkst. 14.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/17 [02.11.2016. 15:02]
Iepirkuma nosaukums: Konferences “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts Art Future / Future State” buklets
un Konferences “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts Art Future / Future State” katalogs
CPV kods: 22900000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 24.novembrim 2016.gadam
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 14. novembris , plkst. 14.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/16 [21.10.2016. 15:41]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods: 30000000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 ( divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 1.novembris, plkst. 12.00


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/15 [20.10.2016. 16:53]
Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2017
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četras) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 31 oktobris, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/14 [17.10.2016. 17:14]
Iepirkums pārtraukts 2016. gada 19.oktobrī .Iepirkums pārtraukts - nolikuma tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ (nav norādīts izgatavojamo eksemplāru skaits) Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2017
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 14 ( četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 28 oktobris, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/13 [13.10.2016. 14:30]
Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preces un biroja papīrs .
CPV kods: 30199000-0
Iepirkums dalīts daļas: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četri) mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 24.oktobrī, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/12 [02.09.2016. 11:33]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums LMA gada grāmatai
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 14 ( četrpadsmit) dienas no drukas faila saņemšanas brīža tipogrāfijā.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 13.septembris, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/11 [29.07.2016. 11:43]
Iepirkums pārtraukts 2016. gada 9. augustā (Iepirkums pārtraukts - nolikuma tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ) [11.08.2016. 12:24] 
Iepirkuma nosaukums: Mācību telpas grīdas remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 27.augustam 2016 .gadam
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 9.augusts, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/10 [20.06.2016. 14:28]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums Mākslas vēstures 5. sējumam
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 30.septembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 4.jūlijs, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9 [27.05.2016. 16:01]
Iepirkuma nosaukums: Datori un projektors
CPV kods: 30230000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 25 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 7.jūnijs, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/8 [09.05.2016. 14:22]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 23.maijam, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/6 [09.03.2016. 16:28]

Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un  izvešanas pakalpojumi
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 23.martam, plkst. 12.00


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/5 [09.03.2016. 14:50]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas bēniņu siltināšana
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 15 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 22.martam, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/4 [02.03.2016. 19:01]
Iepirkums pārtraukts 2016. gada 21. martā (Iepirkums pārtraukts- pamatojoties uz apstākļu maiņu LMA personāla sastāvā( darbā pieņemts jurists uz patstāvīgu darbu), kā rezultātā mainīsies nolikuma tehniskās specifikācijas prasības)
Iepirkuma nosaukums: Juridisko pakalpojumu birojs
CPV kods: 79100000-5
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu ( "B "Pakalpojums)
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 21.martam, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/3 [02.03.2016. 14:41]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību telpu remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 30 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 21.martam, plkst. 14.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/2 [26.02.2016. 19:09]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods: 30200000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 8.martam, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/1 [22.01.2016. 15:06]
Iepirkuma nosaukums: Diagonālā pacēlāja (kāpņu lifta) invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Latvijas Mākslas akadēmijas vestibilā
CPV kods: 34114120-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: līdz 2016. gada 24. martam
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 2. februārim, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/34 [09.12.2015. 15:24]
Iepirkuma nosaukums: LMA norobežojošas margas izgatavošana un uzstādīšana
CPV kods: 44200000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 30 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 21. decembris, plkst. 13.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/33 [08.12.2015. 13:48]
Iepirkuma nosaukums: LMA Vides mākslas apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42900000-5
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 10 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 21. decembrim, plkst. 12.00.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/32 [13.11.2015. 15:35]
Iepirkuma nosaukums: Griezējs/bigotājs LMA prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 30232000-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 25. novembrim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/31 [30.10.2015. 14:32]
Iepirkuma nosaukums: LMA Metāla dizaina apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42638000-7
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 30 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 13.novembrim, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/30 [30.10.2015. 12:49]
Iepirkuma nosaukums: Vakuuma formēšanas iekārta LMA prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 42990000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 25 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 12.novembrim, plkst. 12.00.a

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/29 [29.10.2015. 11:51]
Iepirkuma nosaukums: LMA Vides mākslas apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42990000-2; 42620000-8
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 11.novembrim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/28 [28.10.2015. 15:18]
Iepirkuma nosaukums: Datori un datoru perifērās iekārtas LMA prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 3021400-2; 3023200-4
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 10.novembrim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/27 [28.10.2015. 11:50]
Iepirkuma nosaukums: LMA Modes mākslas apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42715000-1; 48100000-9
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 9.novembrim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/26 [23.10.2015. 13:47]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) bēniņu siltināšana. Iepirkums tiek pārtraukts 2015. gada  28. oktobrī.
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 2015. gada 7. decembris.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 3. novembrim, plkst. 12.00.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/25 [21.10.2015. 15:04]
Iepirkuma nosaukums: Buklets un katalogs.
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 2015. gada 25. novembris.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 2. novembrim, plkst. 10.00.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/24 [05.10.2015. 13:56]
Iepirkuma nosaukums: „Latvijas mākslas vēstures" 5. sējuma dizaina izstrāde, maketēšana,
fotogrāfiju apstrāde un sagatavošana drukāšanai.
CPV kods: 79820000-8 – ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 2016. gada 29. aprīlis
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 16.oktobrim, plkst. 12.00.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/23 [16.09.2015. 16:26]
Iepirkuma nosaukums: Rakstu tulkošanas pakalpojums.
CPV kods: 79530000-8
Iepirkumu procedūra: veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.4. panta regulējumu
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu..
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015. gada 1. decembris.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 28. septembrim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/22 [11.09.2015. 15:07]
Iepirkuma nosaukums: LMA Latgales filiāles biroja tehnika
CPV kods: 30191000-4; 30213000-5
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 22.septembrim, plkst. 12.00.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/21 [28.07.2015. 11:14]
Iepirkuma nosaukums: Datorprogrammas
CPV kods: 48320000-7
Iepirkumu procedūra: veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.4. panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 7. augustam, plkst. 10.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/20 (PRECIZĒTS*) [12.07.2015. 19:38]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23.jūlijam, plkst. 12.00.
*Nolikumā precizēts 4.5. punkts un 5. pielikuma 2.3., 2.4., 2.5. punkti. Precizējums veikts 2015. gada 21. jūlijā.

Jautājums:
Kāds iekšlapu papīrs ir paredzēts iepirkuma 2. daļā minētajai LMA gadagrāmatai?
Atbilde:
LMA gadagrāmatas iekšalpām paredzētais papīrs: 150 g/m² silk /satin.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/19 [10.07.2015. 16:27]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9
Iepirkums ir dalīts daļās: piedāvājums jāiesniedz par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23. jūlijs, plkst. 14.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/18 [10.07.2015. 16:33]
Iepirkuma nosaukums: LMA aulas parketa slīpēšana, pulēšana un eļļošana
CPV kods: 90919300-5; 31720000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8² pantu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: I daļa – 10 dienas ; II daļai – 30 dienas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23.jūlijam, plkst. 12.30.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/17 [10.07.2015. 14:23]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību telpu kosmētiskais remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8² pantu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: I daļa , II daļa- līdz 14.09.2015; III daļa – līdz 20.09.2015
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23.jūlijam, plkst. 11.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/16 [08.07.2015. 15:13]
Iepirkuma nosaukums: Rakstu tulkošanas pakalpojums.
CPV kods: 79530000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu ( II .pielikuma „B” daļu)
Iepirkums dalīts daļās: I daļa- arhitektūra; II daļa – dizains
Piedāvājumu var iesniegt apar vienu vai vairākām daļām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām .
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015. gada 1. decembris
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23. jūlijam, plkst. 13.00.

Jautājums:
No kādas valodas uz kādu jāveic tulkojums?
Atbilde:
Tulkojums jāveic no latviešu valodas uz angļu valodu.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/15 [08.07.2015. 11:03]
Iepirkuma nosaukums: LMA Modes mākslas apakšnozares materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
CPV kods: 42717000-5; 42715000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 25 dienas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23. jūlijam, plkst. 12.00.

Jautājums:
Kāds ir nepieciešamais iekārtu garantijas termiņa laiks?
Atbilde:
Nepieciešamais iekārtu garantijas termiņa laiks ir 2 gadi.

Jautājums:
Cik ilgā laikā Pasūtītājs veic rēķina apmaksu pēc preču piegādes pavadzīmes parakstīšanas?
Atbilde:
Pasūtītājs veic rēķina apmaksu 10 darba dienu laikā pēc preču piegādes pavadzīmes parakstīšanas.

Jautājums:
Vai Pasūtītājs būs sagatavojis elektropieslēguma vietas atbilstoši piegādātāja sniegtajiem norādījumiem?
Atbilde:
LMA darbnīcās ir divu un trīs fāžu pieslēgumi.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/14 [09.06.2015. 14:36]
Iepirkuma nosaukums: Rakstu tulkošanas pakalpojums.
CPV kods: 79530000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu ( II .pielikuma „B” daļu)
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām .
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015.gada 1.decembris
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 26. jūnijam, plkst. 14.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/14 [03.06.2015. 13:18]
Iepirkuma nosaukums: Rakstu tulkošanas pakalpojums. Iepirkums tiek pārtraukts 2015. gada 8. jūnijā tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ.
CPV kods: 79530000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu ( II .pielikuma „B” daļu)
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām .
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015.gada 1.novembris
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 15. jūnijam, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/13 [01.06.2015. 15:20]
Iepirkuma nosaukums: LMA Modes mākslas apakšnozares materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. Iepirkums pārtraukts 2015. gada 6. jūlijā (pamatojums - nepilnība tehniskajā specifikācijā, pieprasītājam šujmašīnas modelim norādīta neatbilstoša adatu sistēma).
CPV kods: 42717000-5; 42715000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 30 dienas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 12. jūnijam, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/12 [28.05.2015. 14:36]
Iepirkuma nosaukums: LMA Izstāžu zāles apgaismes sistēma
CPV kods: 31500000-1 apgaismes ierīces un spuldzes
Iepirkumā paredzēta preču piegāde un to uzstādīšana
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 27.07.2015. – 21.08.2015..
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 8. jūnijam, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/11 [25.05.2015. 10:34]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9
Iepirkums ir dalīts daļās: piedāvājums jāiesniedz par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 5. jūnijam, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/10 [19.05.2015. 13:38]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi).
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 1. jūnijam, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/9 [02.04.2015. 14:33]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību un administratīvo telpu remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Iepirkums dalīts daļās: I daļa: mācību telpas; II daļa – administratīvās telpas
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: I daļa : 25.05.2015-1.07.2015; II daļa- 1.07.2015.-24.08.2015.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 16. aprīlim, plkst. 12.00.

SIA „UL nami” uzdod jautājumus:
Jautājums: par 57. un 58. telpu :Vai pirms koka siju apstrādes tomēr nevajadzētu demontēt kokskaidu plāksnes?
Atbilde: Jā, kokskaidu plāksnes pirms siju apstrādes ir jādemontē.

Jautājums: par 18., 21. un 22. telpu : Lūdzu nosaukt maināmo logu skaitu, būtu vēlama skice ar izmēriem, vēršanas virzienu, kāds būs stiklojums, uzskatām, ka esošie logi nav remontējami.
Atbilde: 18. telpā viena loga augstums: 3100mm un platums: 1060mm, un divi logi: 2880mm x 970mm (ietverti vienā rāmī).
21. telpā viena loga augstums: 3100mm un platums: 1060mm, un divi logi: 2880mm x 970mm ( ietverti vienā rāmī) un atsevišķs logs: 2880mm x 970mm.
22. telpā viens logs: 3100mm x 1060mm un viens logs: 2880mm x 970mm ( ietverti vienā rāmī).
Esošo logu nomaiņa pret jauniem nav paredzēta. Esošos logus paredzēts remontēt, jo LMA rīcībā nav tik liela finansējuma, lai varētu šajās telpās esošos logus nomainīt pret kultūrvēsturiskā arhitektūras pieminekļa prasībām atbilstošiem logiem.


Jautājums: Lūdzu norādīt maināmo logu skaitu 57., 58. telpā 4. stāvā un, ja iespējams, pievienot klāt skici ar izmēriem, vēršanās virzienu un stiklojumu (pakete vai parasts 4-5 mm stikls).
Atbilde: 57. telpas loga izmēri ar rāmi: ~57mm x 640mm, logs kvadrātveida, verams uz iekšu, koka pakete (gatavojot loga izmēri jāprecizē uz vietas);
58. telpas viena loga izmērs ar rāmi: ~ 1820mm x 490mm, logs dalīts horizontāli 2 daļās ar noapaļotu augšdaļu ( gatavojot loga izmēri jāprecizē uz vietas) un otrs logs ar rāmi: ~ 1850 mm x 490 mm , dalīts horizontāli 2 daļas ar noapaļotu augšdaļu (gatavojot izmēri jāprecizē uz vietas ), verams uz iekšu, koka pakete.


Jautājums: Par Tehniskās specifikācijas II daļā norādīto remontdarbu: „ - papildus gaismas ķermeņa uzstādīšana ar vada iekalšanu zem apmetuma”.
Atbilde: Sakarā ar starpsienas pārbīdi starp 22.un 21. telpu nepieciešams pagarināt elektrības vadu ~1,5m un iedziļināt griestos, lai uzstādītu jaunajā vietā lampu.


SIA „Purene” uzdod jautājumu:
Jautājums: Vai koka siju apstrāde ar antipirēnu un pēc tam ar eļļu nerada problēmas ar ugunsdrošību?
Atbilde: Jā, piekrītam, pietiek tikai ar antipirēna apstrādi.Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/8 [26.03.2015. 14:40]
Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preces un biroja papīrs
CPV kods: 30199000-0 - Papīra kancelejas preces un citas preces
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Iepirkums dalīts daļās: I daļa: biroja papīrs; II daļa – kancelejas preces
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 9. aprīlim, plkst. 10.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/7 [16.03.2015. 15:25]
Iepirkuma nosaukums: Gaismas ierīču komplekts
CPV kods: 31520000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30dienas no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 27. martam, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/6 [27.02.2015. 10:53]
Iepirkuma nosaukums: Transporta pakalpojumi. Iepirkums pārtraukts 2015. gada 9. martā nolikuma nepilnību dēļ.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 13.martā, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/5 [26.02.2015. 15:06]
Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu savākšana un izvešanas pakalpojumi
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 11. martam, plkst. 10.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/4 [26.02.2015. 13:45]
Iepirkuma nosaukums: Saimniecības un higiēnas preču piegāde
CPV kods: 33760000-5; 39800000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu un zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 9. martam, plkst. 10.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/3 [19.02.2015. 13:17]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9; 48900000-7
Iepirkums ir dalīts daļās: piedāvājums jāiesniedz par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 3.martam, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/2 (PRECIZĒTS*) [07.01.2015. 14:23]
Iepirkuma nosaukums: Mobilo sakaru pakalpojumi Latvijas Mākslas akadēmijai. CPV kods: 64212000-5
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 24 mēneši.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 19.janvārim, plkst. 10.00.
* Nolikumā veikts precizējums. Precizējums veikts 2015. gada 9. janvārī. 
Precizētais teksts:

30.4.1.1. Nolikuma 1. tabulas punktos 1 – 8 (nevis 6) norādītie kritēriji tiek vērtēti atbilstoši šādai formulai:
Punktu skaits = (piedāvātais / lielākais no piedāvājumiem) x maksimālais punktu skaits kritērijam
30.4.1.2. Nolikuma 1. tabulas punktos 9 (nevis 7) – 12 norādītie kritēriji tiek vērtēti atbilstoši formulai:
Punktu skaits = (mazākais no piedāvājumiem / piedāvātais) x maksimālais punktu skaits kritērijam


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/1 [05.01.2015. 13:05]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums LMA Plānotājam 2015. Iepirkums pārtraukts 2015. gada 7. janvārī tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ. 
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 10 darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 16. janvārim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/21 [12.12.2014. 09:40]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums. Iepirkums pārtraukts 2014.gada 29.decembrī finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ.
CPV kods: 22000000-0.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 10 darba dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 23.decembrim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/20 [21.11.2014. 15:17]
Iepirkuma nosaukums: 3D prieteris un 3D skeneris Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 30232000-4 un 30121420-3
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 20 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 2.decembris, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/18 [14.11.2014. 17:02]
Iepirkuma nosaukums: Mobilo sakaru pakalpojumi Latvijas Mākslas akadēmijai. Iepirkums pārtraukts 2014. gada 21. novembrī nolikuma un tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ. 
CPV kods: 64212000-5
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 24 mēneši.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 26.novembris, 10.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/17 [14.11.2014. 14:36]
Iepirkuma nosaukums: Lāzergriezējs Latvijas Mākslas akadēmijas Prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 42632000-5
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 26.novembrim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/16 [23.10.2014. 11:37]
Iepirkuma nosaukums: Aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijas Prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 30000000-9; 48190000-6
Iepirkums ir dalīts daļās: piedāvājums jāiesniedz vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 3.novembrim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/15 [10.10.2014. 14:15]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9; 48900000-7
Iepirkums ir dalīts daļās: piedāvājums jāiesniedz vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 21.oktobrim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/14 [18.09.2014. 16:34]
Iepirkuma nosaukums: Uguns trauksmes signalizācijas izveide un dūmu izvades sistēmas tehniskā projekta izstrāde
CPV kods: 45312100-8
iepirkums ir dalīts daļās: 1. daļa – Uguns trauksmes signalizācijas izveide LMA bēniņos; 2. daļa – Dūmu izvades sistēmas tehniskā projekta izstrāde LMA pagrabstāva telpās.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 29. septembrim, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/13 [01.09.2014. 17:00]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) trešā stāva
mācību telpu rekonstrukcija atbilstoši ugunsdrošības prasībām
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 75 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 12.septembrim, plkst. 14.00.

Paziņojums ievietots 2014. gada 1. septembrī. (Mājas lapas tehnisko kļūmju dēļ paziņojuma datums var mainīties.)
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/12 [21.08.2014. 14:52]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2014. gada 25.oktobris.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 1.septembrim, plkst. 12.00.

Paziņojums ievietots 2014. gada 21. augustā. (Mājas lapas tehnisko kļūmju dēļ paziņojuma datums var mainīties.)
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/11 [16.07.2014. 12:03]
Iepirkuma nosaukums: Transporta pakalpojumi. Iepirkums pārtraukts 2014. gada 1. septembrī nolikuma un tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ.
CPV kods: 63000000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 28. jūlijam, plkst. 12.00.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/10 [07.07.2014. 14:10]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Antra Priede, mob. tālrunis: 28350287, e-pasts: antra.priede@gmail.com
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2014. gada 22. augustam.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 18. jūlijam, plkst. 12.00.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/9 (PRECIZĒTS*) [27.06.2014. 16:07]
Iepirkuma nosaukums: Transporta pakalpojums. Iepirkums pārtraukts 2014. gada 16. jūlijā nolikuma 1.8.5. punkta neprecīzā formulējuma dēļ.
CPV kods: 63000000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 15. jūlijam, plkst. 12.00.
* Nolikumā precizēts 2. pielikuma (Tehniskais piedāvājums) 4. daļas 5. punkts (10. lpp.). Teksts „Izbraukšanas un atgriešanās adrese: Kalpaka bulv. 13, Rīga” mainīts uz „Izbraukšana un atgriešanās: Rēzekne”

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/8 [16.06.2014. 16:26]
Iepirkuma nosaukums: Biroja papīrs
CPV kods: 30199000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 30. jūnijam, plkst. 12.00.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/7 [26.05.2014. 16:09]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2014. gada 14. jūlijam.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 6. jūnijam, plkst. 12.00

Atbildes uz jautājumiem, ko saistībā ar iepirkumu uzdevuši interesenti [publicēts 28.05.2014.]:
1. Kāds papīrs ir jārēķina, krītots vai nekrītots, jo iepirkumā rakstīts, ka vajadzīgs matēts krītpapīrs un norādīts kā piemērs Munken (tas ir nekrītots papīrs). Kādu gramāžu, jo, protams, ka cena atšķiras papīra gramāžām.
- Nekrītots papīrs 130 gr. Lūgums aprēķināt, cik bieza un smaga tad iznāks grāmata.

2. Vai abām valodām priekšlapu papīrs vienādā krāsā?
- Jā, vienā krāsā.

3. Cik biezu vāka kartonu rēķināt, jo šāda veida grāmatām parasti izmanto 3 mm, bet ir cenas atšķirība starp 2,4 mm un 3 mm kartonu.
- 3 mm kartonu.

4. Kuru no vāka papīriem rēķināt, jo starp Geltex F un Geltex Y ir ievērojama cenu atšķirība.
- Lūgums sarēķināt abu minēto papīru variantus.

Atbildes uz papildjautājumiem, ko saistībā ar iepirkumu uzdevuši interesenti [publicēts 29.05.2014.]:
1. Kā tiek noformēti grāmatu vāki – vai tur būs nepieciešama folijspiede vai kas cits?
Nē, folijspiede nebūs nepieciešama.

2. Vai teikums par to, ka attēli abām grāmatām ir identiski, nozīmē, ka krāsainā druka ir pilnīgi vienāda (abām grāmatām) un pēc tam ir iespēja piedrukāt atšķirīgus tekstus?
Jā, attēli abām grāmatām ir identiski, krāsainā druka ir pilnīgi vienāda (abām grāmatām) un pēc tam piedrukā atšķirīgos tekstus.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/6 [22.05.2014. 15:08]
Iepirkuma nosaukums: Vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem Latvijas Mākslas akadēmijā
CPV kods: 34114120-6 Paramedicīniskie transportlīdzekļi.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 2. jūnijam, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/5 [21.05.2014. 12:13]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi).
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 2. jūnijam, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/4 [17.03.2014. 20:13]
Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preces un biroja papīrs
CPV kods: 30199000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 28. martam, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/3 [14.03.2014. 21:49]
Iepirkuma nosaukums: Saimniecības un higiēnas preču piegāde
CPV kods: 33760000-5; 39800000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu un zemāko cenu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 25. martam, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/2 [05.02.2014. 12:09]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9; 72268000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2014. gada 17. februārim, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/11 [06.09.2013. 16:57]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2013. gada 17. septembrim, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/10 (PRECIZĒTS*) [19.08.2013. 11:21]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas aulas restaurācijas / rekonstrukcijas tehniskais projekts
CPV kods: 71200000-0 Arhitektūras un saistītie pakalpojumi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 70 dienas pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2013. gada 30. augustam, plkst. 10.00
* Nolikumā precizēts 1. pielikuma 5. punkts. No teksta „Tehniskais projekts jāizstrādā, ņemot vērā pasūtītāja rīcībā esošo rekonstrukcijas izvērsto skiču projektu” svītrots vārds „izvērsto”. Pareizi: „Tehniskais projekts jāizstrādā, ņemot vērā pasūtītāja rīcībā esošo rekonstrukcijas skiču projektu.” Precizējums veikts 2013. gada 21. augustā.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/9 [07.08.2013. 15:39]
Iepirkuma nosaukums: Ceļojuma aģentūras pakalpojums
CPV kods: 63510000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta desmito daļu ( „B” pakalpojums)
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2013. gada 1. oktobrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2013. gada 19. augustam, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/8 [30.07.2013. 16:38]
Iepirkuma nosaukums: Ceļojuma aģentūras pakalpojums. Iepirkums pārtraukts, nolikumā norādīts nepareizs Publiskā iepirkuma likuma pants.
CPV kods: 63510000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu septīto daļu ( „B” pakalpojums)
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2013. gada 1. oktobrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2013. gada 12. augustam, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/7 (PRECIZĒTS*) [18.07.2013. 11:06]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2013. gada 2. septembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2013. gada 29. jūlijam, plkst. 12.00
* Nolikumā precizēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš (punkts 1.6.1). Precizējums veikts 2013. gada 23. jūlijā. 
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/6 [07.06.2013. 17:05]
Iepirkuma nosaukums: Biroja tehnika un datortehnika
CPV kods: 30000000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 1 mēnesis
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2013. gada 21. jūnijam, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/5 [18.02.2013. 17:55]
Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu savākšana un izvešanas pakalpojumi
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2013. gada 1. martam, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/4 [14.02.2013. 10:51]
Iepirkuma nosaukums: Biroja papīrs un kancelejas preces
CPV kods: 30199000-0; Papīra kancelejas preces un citas preces
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2013. gada 25. februārim, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/3 [11.02.2013. 16:34]
Iepirkuma nosaukums: Tualetes papīrs un roku dvieļi
CPV kods: 33760000-5, Tualetes papīrs, kabatlakatiņi, roku dvieļi un salvetes.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2013. gada 22. februārim, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/2 [05.02.2013. 17:46]
Iepirkuma nosaukums: Zīmēšanas tablete animācijai
CPV kods: 38650000-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2013. gada 29. martam
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2013. gada 18. februārim, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/1 [25.01.2013. 17:23]
Iepirkuma nosaukums: Saimniecības un higiēnas preču piegāde
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
Iepirkuma daļa Nr. 1 – papīra izstrādājumi
Iepirkuma daļa Nr. 2 – saimniecības un higiēnas preces
CPV kods:
Iepirkuma daļa Nr. 1 – 33760000-5, Tualetes papīrs, kabatlakatiņi, roku dvieļi un salvetes.
Iepirkuma daļa Nr. 2 – 39800000-0. Tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā atsevišķi.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2013. gada 5. februārim, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/23 [07.12.2012. 17:12]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 28. decembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 18. decembrim, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/22 - AR PRECIZĒJUMIEM [15.11.2012. 14:12]
Iepirkuma nosaukums: Biroja tehnika
CPV kods: 30000000-9
Piedāvājumu izvēles kritērijs - zemākā cena.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta 10. daļu (atbilstoši 63. panta 1. daļas 1. punktam)
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 19. decembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 26. novembrim, plkst. 10.00
Nolikuma tehniskajā specifikācijā ir veikts precizējums (iekrāsots dzeltenā krāsā).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/21 [06.11.2012. 15:55]
Iepirkuma nosaukums: Steidzamie remontdarbi LMA
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Piedāvājumu izvēles kritērijs - zemākā cena.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 28. decembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 20. novembrim, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/20 [29.10.2012. 12:25]
Iepirkuma nosaukums: Biroja tehnika, programmatūra, datori
CPV kods: 30000000-9
Papildpriekšmetu CPV kods: 48000000-8
Iepirkums sadalīts daļās. Piedāvājumu iesniedz par vienu vai vairākām daļām.
Piedāvājumu izvēles kritērijs - zemākā cena.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 19. decembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 9. novembrim, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/19 [22.10.2012. 14:31]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 12. decembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 2. novembrim, plkst. 12.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/18 [28.08.2012. 16:30]
Iepirkuma nosaukums: Aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijas foto/video studijai
CPV kods: 31524100-6 Griestu apgaismes piederumi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta 10. daļu (atbilstoši 63. panta I. daļas 1. un 2. punktam)
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 1 mēnesis pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 10. septembrim, plkst. 12:00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/17 [08.08.2012. 23:05] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:25]
Iepirkuma nosaukums: Aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijas foto/video studijai
CPV kods: 31524100-6 Griestu apgaismes piederumi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 1 mēnesis pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 1 kab. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 20. augustam, plkst. 12:00
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/16ERAF [24.07.2012. 14:55] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:23]
Iepirkuma nosaukums: Mēbeles un aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijas foto/video studijai
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
CPV kods: 39150000-8 dažādas mēbeles un iekārtas
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā viens mēnesis pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 6. augustam, plkst. 12:00
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/15 [18.06.2012. 17:06] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:19]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika, programmatūra un biroja tehnika
CPV kods: CPV kods : 30200000-1
Papildpriekšmetu CPV kods: 48000000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 30. jūlijam
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 2. jūlijam, plkst. 10:00
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/14ERAF [01.06.2012. 15:10] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:18]
Iepirkuma nosaukums: Bibliotēkas aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijai
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
CPV kods: 39155100-4 Bibliotēku aprīkojums
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā viens mēnesis pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 13. jūnijam, plkst. 10:00
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/13ERAF [01.06.2012. 13:05] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:16]
Iepirkuma nosaukums: Mēbeles un aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijas foto/video studijai
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
CPV kods: 30232000-4 dažādas mēbeles un iekārtas
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā viens mēnesis pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 12. jūnijam, plkst. 10:00
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/12ERAF [01.06.2012. 13:03] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:14]
Iepirkuma nosaukums: Foto gaismošanas aparatūra Latvijas Mākslas akadēmijas vajadzībām
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
CPV kods: 38650000-6 fotografēšanas ierīces
Apakškods: 38651100-4 fotoaparātu objektīvi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā viens mēnesis pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 12. jūnijam, plkst. 10:00
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/11ERAF [23.05.2012. 13:28] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:12]
Iepirkuma nosaukums: Lielformāta skenera iegāde Latvijas Mākslas akadēmijas vajadzībām
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
CPV kods: 38520000-6 Skeneri
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā viens mēnesis pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 4. jūnijam, plkst. 10:00
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/9 [21.05.2012. 14:30] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:06]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas jumta renovācijas darbi
CPV kods: 45260000-7 Jumta klāšanas darbi un citi amatspecifiskie celtniecības darbi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līgumcena nedrīkst pārsniegt 60 893,00 Ls bez PVN
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 4. jūnija plkst. 10:00
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/8 [25.04.2012. 15:51]
Iepirkuma nosaukums: Renovācijas darbi Latvijas Mākslas akadēmijas jumtam
CPV kods: 45260000-7 Jumta klāšanas darbi un citi amatspecifiskie celtniecības darbi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 8. maija plkst. 10:00
Atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti saistībā ar šo iepirkumu, atrodamas lasot tālāk.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/5ERAF (ar grozījumiem, kuri veikti 16.04.2012.) [17.04.2012. 17:18]
Iepirkuma nosaukums: Aprīkojuma iegāde Latvijas Mākslas akadēmijas studiju procesa nodrošināšanai. "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana", veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
INFORMĒJAM, KA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 9., 10. UN 17. DAĻA PĀRTRAUKTAS - NEPRECĪZS CPV KODS (28.04.2012.).
Galvenais CPV kods: 30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi
Papildu CPV kodi:
32323300-6 videoiekārtas;
48900000-7 dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas;
38652120-7 videoprojektori;
38653110-1 foto zibspuldzes;
30232100-5 printeri un ploteri;
38651000-3 fotoaparāti;
32351300-1 audioierīču piederumi;
39121200-8 galdi;
39141000-2 virtuves mēbeles un iekārtas;
38653100-8 zibspuldzes;
39155100-4 bibliotēku aprīkojums.
Iepirkumu procedūra: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ar izsludināšanu ES OV
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 31. jūlijam
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 14. maijam, plkst. 10:00
Nolikums un tehniskā specifikācija ar iezīmētām grozījumu vietām.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/7 [14.03.2012. 15:33]
Iepirkuma nosaukums: Renovācijas darbi Latvijas Mākslas akadēmijas jumtam
CPV kods: 45260000-7 Jumta klāšanas darbi un citi amatspecifiskie celtniecības darbi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc līguma noslēgšanas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 4. aprīlim, plkst. 15:00
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS AR 25.04.2012. NOLIKUMA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS NEPILNĪBU DĒĻ.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/5ERAF [14.03.2012. 15:22]
Iepirkuma nosaukums: Aprīkojuma iegāde Latvijas Mākslas akadēmijas studiju procesa nodrošināšanai. "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana", veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
Galvenais CPV kods: 30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi
Papildu CPV kodi:
32323300-6 videoiekārtas;
48900000-7 dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas;
38652120-7 videoprojektori;
38653110-1 foto zibspuldzes;
30232100-5 printeri un ploteri;
38651000-3 fotoaparāti;
32351300-1 audioierīču piederumi;
39121200-8 galdi;
39141000-2 virtuves mēbeles un iekārtas;
38653100-8 zibspuldzes;
39155100-4 bibliotēku aprīkojums.
Iepirkumu procedūra: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ar izsludināšanu ES OV
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 31. jūlijam
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 24. aprīlim, plkst. 10:00
Atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti saistībā ar šo iepirkumu, atrodamas lasot tālāk.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/6 [13.03.2012. 15:35]
Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preču un biroja papīra piegāde
CPV kods: 30199000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 31. decembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 26. martam, plkst. 10:00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/4 - AR PRECIZĒJUMIEM [02.02.2012. 16:13]
Iepirkuma nosaukums: Transporta pakalpojumi
CPV kods: 60100000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 30. martam
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 13. februārim, plkst. 10:00

Nolikumā veikti sekojoši precizējumi:
1.8.6.2. Pakalpojumu cenas piedāvājums (latos bez pievienotās vērtības nodokļa un ar PVN), kurā norādīts:
- autotransporta noma ar  vadītāju;
- nomas maksa brauciena laikā par 1 km;
- nomas maksa brauciena laikā par 1 st.;
- citi izdevumi.

No nolikuma 3.3.1.3. izņemts "....Papildus minētajai informācijai izziņā iekļaujama arī informācija par Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai."
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/3 [02.02.2012. 14:48]
Iepirkuma nosaukums: Elektrotehniskie materiāli un iekārtas
CPV kods: 31700000-3
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 30. martam
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 13. februārim, plkst. 10:00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/2 - AR GROZĪJUMIEM - PĀRTRAUKTS [25.01.2012. 14:38]
Iepirkuma nosaukums: Aprīkojuma iegāde Latvijas Mākslas akadēmijas studiju procesa nodrošināšanai. "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana", veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
Galvenais CPV kods: 30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi
Iepirkumu procedūra: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ar izsludināšanu ES OV
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 31. jūlijam
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 8. martam, plkst. 10:00

Grozījumi veikti 2012. gada 9. februārī šādos tehniskās specifikācijas punktos:
- 2. daļas 1. punkts grozīts;
- 15. daļas 3. punkts izslēgts;
- 15. daļas 6. punkts grozīts.

Tehniskā specifikācija video, audio, foto, bibliotēka ar grozījumiem, kas veikti 09.02.2012.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepirkums ir PĀRTRAUKTS (2012. gada 7. marts)!
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/1 - AR PRECIZĒJUMIEM [13.01.2012. 16:00]
Iepirkuma nosaukums: Saimniecības preču piegāde
CPV kods: 33760000-5; 39830000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 31. decembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2012. gada 24. janvārim, plkst. 10:00

Nolikumā veikti sekojoši precizējumi:
7. punktā minētajiem pretslīdes līdzeklis "Gripko" vai ekvivalents un līdzeklis "Relino" vai ekvivalents.
15. punktā minētajām tualetes ziepēm svars - 100 g.
16. punktos minētajām saimniecības ziepēm svars - 150 g.
27. punktā minētajai apaļajai "lupatgalvai" svars - 280 g.
31. punktā minētā tualetes birste, paredzēta podu tīrīšanai, izgatavota no plastmasas.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2011/17 GROZĪJUMI [22.11.2011. 14:31]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas nodarbināto personu veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512210-7 (Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas pakalpojumi)
Iepirkumu procedūra: atklāts konkurss
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2011. gada 9. decembrim, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2011/18
Iepirkuma nosaukums: Datorprogrammu piegāde
CPV kods: 72268000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2011. gada 20. decembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2011. gada 21. novembrim, plkst. 10:00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA2011/17 [02.11.2011. 11:04]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas nodarbināto personu veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512210-7 (Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas pakalpojumi)
Iepirkumu procedūra: atklāts konkurss
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2011. gada 5. decembrim, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA2011/16 [16.09.2011. 20:55]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra:: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2011. gada 10.oktobrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV 1867,
līdz 2011. gada 27.septembrim, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/15 [06.09.2011. 11:26]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas piegāde
CPV kods: 30000000-9
Iepirkumu procedūra:: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2011. gada 14.oktobrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV 1867,
līdz 2011. gada 19. septembrim, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/14 [09.08.2011. 14:43]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra:: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2011. gada 16. septembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV 1867,
līdz 2011. gada 25. augusts, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/13
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas piegāde
CPV kods: 30000000-9
Iepirkumu procedūra:: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2011. gada 14.jūlijam
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV 1867,
līdz 2011. gada 14. jūnijs, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/12
Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra:: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 31.decembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV 1867,
līdz 2011. gada 30. maijs, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/10 ESF (0 komentāri)
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra:: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/9 [27.04.2011. 16:44]
Iepirkuma nosaukums: Videokameru piegāde
CPV kods: 3230000-6
Iepirkumu procedūra:: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2011. gada 20.jūnijasm
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV 1867,
līdz 2011. gada 10. maijs, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/8 [18.03.2011. 13:07] (1 komentāri)
Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preču piegāde
CPV kods: - 30192000-1; 30199000-0
Iepirkumu procedūra:: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2011. gada 31.cedembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv.13, Rīga, LV 1867,
līdz 2011. gada 29. marts, plkst. 10.00
21. martā publicētas atbildes, kas uzdotas sakarā ar šo iepirkumu!
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/7 [14.03.2011. 11:37]
Iepirkuma nosaukums: Transporta pakalpojumi
CPV kods: 60100000-9
Iepirkumu procedūra:: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2011. gada 31.cedembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 22 kab., Kalpaka bulv.13, Rīga, LV 1867,
līdz 2011. gada 22.marts, plkst. 10.00
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/6 ERAF [14.03.2011. 11:28]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) saimniecības ēkas rekonstrukcija" ERAF līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana". Vienošānās nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011
CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi)
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/5 ERAF
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) saimniecības ēkas rekonstrukcijas būvuzraudzība"
ERAF līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana". Vienošānās nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011
CPV kods: 71000000-8
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/4 ERAF [11.02.2011. 16:10]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) saimniecības ēkas rekonstrukcijas būvuzraudzība"
ERAF līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana". Vienošānās nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011
CPV kods: 71000000-
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA2011/3 [07.02.2011. 16:43] (0 komentāri)
Iepirkuma nosaukums: saimniecības preču iegāde.
Iepirkuma procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paziņojuma publikācijasdatums: 7.02.2011.
paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpakabulv.13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2011.gada 31.decembrim
piedāvājumi jāiesniedz : 22.kab.,Kalpaka bulv.13,Rīga, LV 1867, līdz 18.02.2011., plkst.12.00
Ir izdarīti labojumi 2. pielikuma 1. un 28. punktā!!! 11/02/2011
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2011/2 [02.02.2011. 11:44]
Iepirkuma nosaukums: Stipendiju konkursa reklāmas materiālu druka. Latvijas Mākslas akadēmijas Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros.
Iepirkuma procedūra : iepirkums līdz 200,- Ls( bez PVN)
Paziņojuma publikācijas datums: 2.02.2011.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV 1867
Paredzamais līguma izpildes datums: 14.02.2011.
Piedāvājumi jāiesniedz: līdz 9.02.2011., plkst. 12.00, 22. kab.,Kalpaka bulv.13., Rīga, LV 1867
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA2011/1 ESF [01.02.2011. 09:33]
Iepirkuma nosaukums: Biroja tehnikas noma.
Tālākizglītības programma dizaina pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros Projekta līguma nr. 5-6/3
ESF projekta„Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai"Nr.2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014 ietvaros
CPV kods: 30000000-9.
Nolikumā precizēts punkts 2.8. - piedāvājuma iesniegšanas datums.
Lasīt vairāk ...
LMA meklē studentu un darbinieku kafejnīcas nomnieku [03.01.2011. 09:27]
LMA meklē studentu un darbinieku kafejnīcas nomnieku!
Nomas līguma provizoriskie noteikumi:
Nomnieks ir gatavs piedalīties kafejnīcas telpu ierīkošanā un kafejnīcas darbībai nepieciešamās tehnikas iegādē.
Nomas līguma termiņš - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Nomnieks nodrošina LMA studentiem un darbiniekiem pieejamu cenu līmeni, kā arī atbilstošu ēdienu sortimentu.
Interesentus aicinām sazināties ar LMA Iepirkumu komisijas sekretāri Ramonu Lesničenoku, mob.29355838; e-pasts: ramona_lma@latnet.lv
Iepirkuma Id.nr. LMA 2010/17 ESF - IZDARĪTI PRECIZĒJUMI [23.11.2010. 16:08]
Iepirkuma nosaukums:
Grāmatu plaukta (pēc rasējuma) noma
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2010/16 ERAF
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) saimniecības ēkas rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze"
ERAF līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana". Vienošānās nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011
CPV kods: 71200000-0
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2010/15 ESF IZDARĪTI PRECIZĒJUMI
Datortehnikas, biroja tehnikas, programmatūras iepirkums un biroja tehnikas ,
programmatūras noma";
Iepirkums sadalīts: 4 daļās. Piedāvājumu iesniegt par katru daļu atsevišķi.
IZDARĪTI PRECIZĒJUMI NOLIKUMĀ
- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 2.2 PUNKTĀ
- 1. PIELIKUMA 3. PUNKTĀ
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2010/14 ESF
Iepirkuma nosaukums: ceļojuma autobusa ar šoferi nomu
CPV kods: 60172000-4
Iepirkumu procedūra:saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paziņojuma publikācijas datums: 29.10.2010
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2010 gada novembris, decembris ( 11dienas)
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2010/12 ERAF [30.09.2010. 15:56]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) saimniecības ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde"
CPV kods: 71200000-0
Iepirkumu procedūra:saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paziņojuma publikācijas datums: 30.09.2010
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2010. gada 30.decembrim
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2010/11 ESF [06.09.2010. 21:02]
Iepirkuma nosaukums:
Tipogrāfiskā druka .Eiropas Sociālā fonda „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai"Nr.2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014 ietvaros
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr.LMA 2010/10 ESF [27.08.2010. 12:05]
Iepirkuma nosaukums:
Ceļojumu aģentūru pakalpojumi. Tālākizglītības programma dizaina pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros Projekta līguma nr. 5-6/3
CPV kods: 63510000-7
Lasīt vairāk ...
Id.nr. LMA 2010/9ESF - pārtraukts [27.08.2010. 12:04]
Ceļojumu aģentūru pakalpojumi. Tālākizglītības programma dizaina pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros Projekta līguma nr. 5-6/3
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.08.2010
Iepirkuma pārtraukšanas iemesls: terhniskā specifikācijā nepieciešamie grozījumi ietekmē pakalpojuma sniedzēju loku.
Iepirkuma id.id. nr. LMA2010/9ESF [20.08.2010. 12:29]
Iepirkuma nosaukums:
Ceļojumu aģentūru pakalpojumi. Tālākizglītības programma dizaina pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros Projekta līguma nr. 5-6/3
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA2010/7
Iepirkuma nosaukums: "Datortehnikas iepirkums"
CPV 3020000-1
Iepirkumu procedūra:saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paziņojuma publikācijas datums: 17.08.2010
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2010.gada 20.septembrim
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA2010/6 ESF
Iepirkuma nosaukums: "Biroja mēbeļu noma"
tālākizglītības programma dizaina padagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta"Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība"ietvaros.Projekta līguma nr.5-6/3
CPV kods:3000000-9
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA2010/5 ESF
Iepirkuma nosaukums: "Datortehnikas un biroja tehnikas noma"
tālākizglītības programma dizaina padagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta"Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība"ietvaros.Projekta līguma nr.5-6/3
CPV kods:3000000-9
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2010/3 ERAF
Iepirkuma nosaukums: Iepirkumu procedūru konsultācijas
CPV kods: 79418000 - 7
Iepirkumu procedūra:saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Paziņojuma publikācijas datums: 27.05.2010
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada martam
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma identifikācijas nr: LMA2010/2
Informatīvais paziņojums

Pasūtītājs: Latvijas Mākslas akadēmija
Nod.reģ.Nr. 90000029965
Kalpaka bulv.13, Rīga LV 1867
tālr. 67334192; mob. 29355838
fakss 67321240
e-pasts: ramona_lma@latnet.lv
kontaktpersona - Ramona Lesničenoka

Iepirkuma identifikācijas nr: LMA2010/2
Paredzamā līguma priekšmets: Fototehnikas iegāde
CPV kods: 38651100-4


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2010/1 PRECIZĒTS [03.03.2010. 17:09]
Iepirkuma procedūra: Iepirkums saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8¹. panta kārtību.
Paziņojuma publikācijas datums: 03.03.2010
Iepirkuma priekšmets: Datortehnika, programmatūra un biroja tehnika
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums Nr. 36
LMA iepērk fokusa iestādīšanas iekārtu kompleksu. Piedāvājumi jāiesniedz līdz plkst.12.00, 2.10.2009., 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīgā.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums Nr. 35.
LMA iepērk 2009. gada finansu pārskata revīzijas pakalpojumu (iepirkuma id.nr. LMA 2009/35) Piedāvājumi jāiesniedz līdz plkst.12.00, 2.10.2009., 22.kab. , kalpaka bulv.13, Rīgā. Tuvāka informācija pa e-pastu: ramona_lma@latnet.lv
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/34
LMA iepērk fototehniku atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8. panta 9. daļai un MK noteikumiem Nr. 762 „ Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu" prasībām.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.09.2009.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/33.PRECIZĒTS
LMA izsludina cenu aptauju par datortehnikas un datorprogrammu iegādi.IZDARĪTI PRECIZĒJUMI SPECIFIKĀCIJAS I DAĻĀ!
Piedāvājumi jāiesniedz līdz plkst. 12.00.,13.10.2009., 22. kab., Kalpaka bulv. 13.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/33a
LMA iepērk juridiskos pakalpojumus atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma pakalpojumu līgumu nomenklatūras „B" daļas 21. punktā minētajiem pakalpojumam .
Paredzamā līgumcena 2 400,- Ls ( bez PVN)
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/32 [13.08.2009. 13:28]
LMA atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9 daļai un MK noteikumiem Nr. 762 „ Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu" prasībām, iepērk pakalpojumu:
Izvērsta skiču projekta un arhitektoniskās vīzijas (meta) izstrāde (LMA saimniecības ēkas rekomstrukcija) ES Struktūrfondu projektam"Infrastruktūra un Pakalpojumi"papildinājuma 3.1.2.1.1. Apakšaktivitātē"Augstākās izglītības telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"
Ar izņēmuma tiesībām saistītu iemeslu dēļ (autortiesības) līgumu ir plānots slēgt ar SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"
Lasīt vairāk ...
PRECIZĒTS. Iepirkuma id.nr. LMA 2009/31-s
LMA izsludina sarunu procedūru " Tehniskā projekta izstrāde ( LMA saimniecības ēkas rekonstrukcija) ES Struktūrfondu projektam "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1. apakšaktivitātē „Augstākās izglītības telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā, skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem." sasakaņā ar PIL 62.panta.1. daļas 2 .punktu.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/30
LMA iepērk dizaina, tipogrāfijas un izdevniecības pakalpojumu.
Paredzamā līgumcena līdz 500Ls (bez PVN). Piedāvājumi jāiesniedz līdz plkst. 12.00, 2.07.2009., 22.kab., Kalpaka bulv.13
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/29 [15.06.2009. 11:51]
LMA gatavojas iepirkt datortehniku, datorprogrammu un printerus.Paredzamā līgumsumma ~5 000,- Ls Piedāvājumus jāiesniedz līdz plkst.12.00, 19.06.2009, 22kab. ,Kalpaka bulv.13, Rīga
Lasīt vairāk ...
LMA gatavojas iepirkt tipogrāfijas un izdevniecības pakalpojumu
Paredzamā līgumcena līdz 10 000,-Ls. piedāvājumi jāiesniedz līdz plkst.12.00,10.06.2009, Kalpaka bulv.13, Rīgā
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. LMA 2009/27
LMA iepērk tipogrāfijas un izdevniecības pakalpojumu. Paredzamā līgumcena līdz 10 000,- Ls.
Piedāvājumus iesniegt līdz plkst.12.00 .,4.06.2009., 22kab., Kalpaka bulv.13
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/26
LMA gatavojas iepirkt kokmateriālu izstrādājumus. Paredzamā līgumcena līdz 3 000,- Ls.
Piedāvājumus iesniegt līdz plkst. 12.00, 02.06.2009. ,22. kab., Kalpaka bulv.13, Rīga.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/25 [21.05.2009. 14:07]
LMA izsludina cenu aptauju
Grāmatvedības pakalpojums ES strukturfondu projekta Nr.L-TPK-09-008 (Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība- tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts).
Piedāvajumus iesniegt lidz plkst.10.00, 16.06.2009, 22 kab., Kalpaka bulv. 13., Riga, LV 1867
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/24 [14.05.2009. 11:41]
LMA gatavojas iepirkt, atbilstosi Publiska iepirkuma likuma "B" daļas pakalpojumam, Juridisko pakalpojumu sniegšanu ES strukturfondu projekta Nr.L-TPK- 09-008 (Dizina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība- tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts). Piedāvajumus iesniegt lidz plkst. 10.00, 18.05.2009., 22. kab. Kalpaka bulv.13., Riga
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/23
LMA gatavojas iepirkt servisa pakalpojumu kopētājiem. Paredzamā līgumcena ~1650, - Ls (bez PVN). Piedāvājumus iesniegt līdz 7.05.2009., plkst.12.00, 22kab., Kalpaka bulv.13, Rīgā.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/22
precizēts!!! LMA gatavojas iepirkt LMA ēkas videonovērošanas sistēmas papildinājumu.
Paredzamā līgumcena līdz 10 000,- Ls
Piedāvājumus iesniegt līdz 29.04.2009., plkst.10.00, 22 kab. , Kalpaka bulv.13, Rīgā.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/21
LMA gatavojas iegādāties datorprogrammas, biroja un datortehniku.
Paredzamā līgumcena~ 3000,- Ls
Piedāvājumus iesniegt līdz 28.04.2009, plkst.14.00, 22. kab., Rīgā, Kalpaka bulv.13
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/16
LMA gatavojas iepirkt elektromateriālus. Paredzamā līgumcena līdz
10 000,- Ls. Piedāvājumus iesniegt līdz 31.03.2009., plkst.12.00,22.kab ,Kalpaka bulv.13, Rīga.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/19
LMA gatavojas iepirkt mēbeles. Paredzamā līgumcena līdz 10 000,- Ls.
Piedāvājumus jāiesniedz līdz 25.03.2009.,plkst.12.00, 22.kab., Kalpaka bulv.13, Rīgā
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/18
LMA iepērk objektīvu.
Paredzamā līgumcena līdz 10 000,- Ls.
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 23.03.2009.,plkst.12.00, Kalpaka bulv.13, Rīga,.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/15a
LMA atkārtoti izsludina remontmateriālu iepirkumu. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.03.2009., plkst.10.00, 22.kab., Kalpaka bulv.13, Rīga.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/17
LMA iepērk gaisa transporta kravas pārvadājuma pakalpojumu. IEPIRKUMĀ IZDARĪTI PRECIZĒJUMI!!!
Paredzamā līgumcena līdz
10 000,- Ls. Piedāvājums jāiesniedz līdz 19.03.2009., plkst. 10.00, 22 kab. Kalpaka bulv.13, Rīgā.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/15
LMA gatavojas iepirkt remontmateriālus. Paredzamā līgumcena līdz 10 000Ls( bez PVN).
Piedāvājumus iesniegt līdz 11.03.2009,plkst.12.00, kalpaka bul.13.rīga
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr 2009/14
LMA gatavojas iepirkt kancelejas preces. Paredzamā līgumcena 1487,- Ls (bez PVN). Piedāvājums jāiesniedz līdz 3.03.2009, plkst. 12.00, 22. kab.,Kalpaka bulv.13, Rīgā.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/13
LMA gatavojas iepirkt foto un videotehniku. Paredzamā līgumcena līdz 10 000 Ls (bez PVN).
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.02.2009, plkst.12.00, 22kab., Kalpaka bulv.13, Rīgā
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/12
LMA gatavojas iepirkt skandas.Paredzamā līgumsumma līdz
10 000,- Ls ( bez PVN). Piedāvājums jāiesniedz līdz 20.02.2009., plkst.12.00, 22kab., Kalpaka bulv.13, Rīgā.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu nr. 2009/11
LMA gatavojas iepirkt datorprogrammas,datortehniku, biroja tehniku.
Paredzamā līgumsumma līdz 10 000,- Ls (bez PVN).
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.02.2009., plkst.12.00, 22.kab., Kalpaka bulv.13, Rīga.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/10
PAGARINĀTS IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ SAKARĀ AR IZMAIŅĀM DOKUMENTU TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ (skat. molberta tehnisko zīmējumu)!!!
LMA gatavojas iepirkt mēbeļu (divu veidu taburetes un molbertus) izgatavošanas pakalpojumu.
Paredzamā līgumsumma līdz 10 000Ls( bez PVN).Piedāvājums jāiesniedz līdz 16.02.2009., plkst.12.00, 22kab.,Kalpaka bulv.13, Rīgā.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. LMA 2009/9
PRECIZĒJUMI!
LMA gatavojas iepirkt logu restaurācijas pakalpojumu.
Paredzamā līgumcena līdz 10 000 Ls (bez PVN).
Piedāvājums jāiesniedz līdz 11.02.2009., plkst. 11.00, Kalpaka bulv.13, Rīgā.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/08
LMA gatavojas iepirkt biroja papīru un kancelejas preces ,kopējā paredzamā līgumcena ~4000,- Ls(bez PVN). Piedāvājums jāiesniedz līdz 30.01.2009, plkst.10.00, Latvijas Mākslas akadēmijā, 22.kab,Kalpaka bulv.13, Rīgā.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/07
LMA gatavojas iepirkt apļveida zibspuldzi ar fotokameras ievietojumu centrā.
Paredzamā līgumcena ~1157,- Ls( bez PVN).
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 28.01.2009., Kalpaka bulv.13, Rīga, 22 kab., plkst.12.00.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/06
PRECIZĒTS
LMA gatavojas iepirkt sliedes ar savienojuma elementiem.
 Paredzamā līgumcena~6000,- Ls ( bez PVN).
Piedāvājums jāiesniedz līdz
2009.gada 27. janvārim, Kalpaka bulv.13, Rīga, 22 kab. , plkst.12.00 (uzaicinājums nr.6)
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/05
PRECIZĒTS
Latvijas Mākslas akadēmija gatavojas iepirkt filmēšanas kameras ratus.
Paredzamā līgumcena ~ 5150,- Ls ( bez PVN).
Piedāvājums jāiesniedz līdz
2009.gada 27.janvārim, Kalpaka bulv.13, Rīga, 22. kab., plkst.12.00. (uzaicinājums nr.5)
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/04
LMA iepērk poligrāfijas pakalpojumu(uzaicinājums nr.4)
Paredzamā līgumcena līdz 485,- Ls( bez PVN)
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2009.gada 20.janvārim, Kalpaka bulv. 13, Rīga, 22.kab.,plkst.12.00
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/3
IZDARĪTI PRECIZĒJUMI!!!
LMA iepērk saimniecības preces
Paredzamā līgumcena līdz 3305,-Ls( bez PVN)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2009.gada 21. janvārim, Kalpkabulv.13, Rīga, 22kab., plkst.12.00
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/02
IZDARĪTI PRECIZĒJUMI!!!
LMA iepērk transporta nomas pakalpojumu(uzaicinājums nr.2)
Paredzamā līgumcena līdz( bez PVN) 3802,-Ls
Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2009.gada 22.janvārim, Kalpaka bulv.13, Rīgā, 22 kab.,plkst.12.00
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums nr.56
LMA iepērk linoleja piegādes un ieklāšanas pakalpojumu
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums nr.55
LMA iepērk žoga piegādi un uzstādīšanu
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums nr.54
LMA iepērk video novērošanas sistēmu.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums Nr. 53
LMA iepērk izdevniecības un tipogrāfijas pakalpojumu bukletam atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9. daļai un MK noteikumiem Nr. 762.
Piedāvājumus iesniegt līdz 26.11.2008, plkst.12.00, Kalpaka bulv.13, 22.kab.
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums nr.52 [14.11.2008. 15:13]
Latvijas Mākslas akadēmija iepērk videoprojektoru
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums nr.51 [14.11.2008. 15:20]
LMA iepērk "Bakalauru poligrāfijas studiju fotodarbu komplekts"
Lasīt vairāk ...
Uzaicinājums nr.50 [14.11.2008. 15:18]
LMA iepērk tipogrāfijas pakalpojumu "Bakalaura un maģistra darbu izstādes "BooM"katalogam"
Lasīt vairāk ...
Paziņojums par Iepirkumu Nr. 2008/47
LMA iepērk izdevniecības un tipogrāfijas pakalpojumu. Paredzamā līgumcena ( bez PVN ) ~ 9950,-Ls. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 28.10.2008, plkst.12.00, Kalpaka bulv.13,22.kab.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/8 [09.05.2016. 14:22] (0 komentāri)
Iepirkuma nosaukums: Latvijas mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 23.maijam, plkst. 12.00

Lasīt vairāk ...
Iepirkums Nr. 49
LMA iepērk tipogrāfijas pakalpojumu, paredzamā līgumcena
līdz 10 000 Ls. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 3.11.2008., plkst.12.00, 22kab.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/7 [16.03.2015. 15:35]
Iepirkuma nosaukums: Gaismas ierīču komplekts
CPV kods: 31520000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30dienas no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 27. martam, plkst. 12.00.

Lasīt vairāk ...