Kreisā mala
Labā mala
Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu reflektantiem
Lasot tālāk, atrodama noderīga informācija par iemaksu, kas bakalaura un maģistra programmu reflektantiem jāveic par dokumentu reģistrēšanu. Norādīts iemaksas apmērs, maksājuma rekvizīti u.tml.
Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas noteikumu 3.7. Bakalaura programmas reflektantiem jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiemaksā Akadēmijas kontā maksa par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.

Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta:
EUR 14,00 Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
EUR 22,00 Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, "Kustība. Attēls. Skaņa", Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozaru reflektantiem.

Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas noteikumu 6.6. Maģistra programmas reflektantiem jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiemaksā Akadēmijas kontā maksu EUR 14,00 par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.

Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta.

Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Maksājumu var veikt jebkurā bankā, Latvijas Pastā vai internetbankā. Uzņemšanas komisijai jāiesniedz izpildīta maksājuma apliecinājums. Visvienkāršākais veids ir maksājumu atbilstoši vadlīnijām veikt internetbankā un izdrukāt veiktā maksājuma apliecinājumu, kas jāņem līdzi uz Akadēmiju. 

Maksājuma rekvizīti:
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL9220051000000

Kā maksājuma uzdevums obligāti jānorāda: Samaksa par iestājeksāmeniem KK-21351
Komentāri
Admin [ 12:49 08.07.2015. lma [at] lma.lv ]
Atbilde GINTAI:
Doktorantūras reflektantiem nav jāmaksā par dokumentu reģistrāciju.
Ginta [ 11:28 08.07.2015. ginta [at] kakas.lv ]
Vai stājoties doktora programmā dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu maksa nav jāveic?
Admin [ 13:40 07.07.2015. lma [at] lma.lv ]
Atbilde REVITAI:
Jā, protams, studēt var arī pēc 30 gadu vecuma.
Admin [ 13:37 07.07.2015. lma [at] lma.lv ]
Atbilde BAIBAI:
Jā, apakšnozare „Kustība. Attēls. Skaņa” ietilpst vizuālo mākslu un dizaina nodaļu kategorijā.
Revita [ 07:29 07.07.2015. revitarodionova [at] inbox.lv ]
Vai ir iespēja šeit mācīties arī pēc 30 gadu vecuma???
Baiba [ 20:47 06.07.2015. baibusik3 [at] inbox.lv ]
Šeit nav norādīta apakšnozare "Kustība. Attēls. Skaņa.". Bet es pieļauju, ka tā ietilpst kategorijā, kur jāiemaksā 22,- eiro par reģistrāciju. Vai ne tā?
Admin [ 13:33 06.07.2015. lma [at] lma.lv ]
Atbilde RAIVO:
Maksājums jāveic tikai vienreiz. Šeit pieejama informācija par maksājuma kārtību un rekvizīti: http://lma.lv/index.php?parent=4939
Raivo [ 07:20 04.07.2015. ]
Ja iesniedz dokumentus gan Rīgas LMA, gan Latgales filiālē, bet eksāmenus liek Rīgas Akadēmijā 22 eur jāiemaksā gan Rīgas gan Latgales Akadēmijā ?
Admin [ 13:27 27.06.2015. lma [at] lma.lv ]
Atbilde SANDRAI:
Dokumenti jānāk sniegt tikai vienu vienīgu reizi, paņemot līdzi maksājuma apliecinājumu. Šeit varat iepazīties ar reģistrācijas un iestājpārbaudījumu laiku: http://lma.lv/index.php?parent=4741. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Studiju daļu (kontakti pieejami šeit: http://lma.lv/?parent=252).

Sandra [ 22:07 22.06.2015. ]
Vai tiesam uz dokumentu iesniegsanu janak divreiz?
1) 3.7 ar dokumentu originaliem un kviti par dalibmaksu eksamenos
2) 6.-10.7 velreiz ar atestatu u.c. dokumentiem uz oficialo reflektantu registresanu?
Cikos pulkstenos dokumenti tiks pienemti?