Kreisā mala
Labā mala
Iepirkuma id.nr. - LMA 2008/53
Līguma priekšmets - izdevniecības un tipogrāfijas pakalpojums
Līguma izpildītājs - SIA Alsecco
Līguma cena ( bez PVN) - 2498,00 Ls