Kreisā mala
Labā mala
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/05
PRECIZĒTS
Latvijas Mākslas akadēmija gatavojas iepirkt filmēšanas kameras ratus.
Paredzamā līgumcena ~ 5150,- Ls ( bez PVN).
Piedāvājums jāiesniedz līdz
2009.gada 27.janvārim, Kalpaka bulv.13, Rīga, 22. kab., plkst.12.00. (uzaicinājums nr.5)