Kreisā mala
Labā mala
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā (Rīgā un Latgales filiālē), maģistra programmā un doktorantūrā 2016./2017. studiju gadā – par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem.
Detalizēta informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijā, kā ierasts, atrodama arī citos ierakstos sadaļā „PAR IESTĀŠANOS”

Zemāk redzamajos aprakstos atradīsiet kopsavilkumu par galveno, kas drīzumā tiks papildināts ar citu noderīgu informāciju:

STUDIJU UZSĀKŠANA BAKALAURA PROGRAMMĀ:
- Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām: 04.07.2016.–08.07.2016.
- Iestājpārbaudījumi: 11.07.2016.–14.07.2016.
- Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 19.07.2016. 
- Studiju līgumu slēgšana*: 21.07.2016. –22.07.2016.
* Svarīgi! Slēdzot studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)!

Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām 04.07.2016. – 08.07.2016.
P. 4. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 18.00
O. 5. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 18.00
T. 6. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 18.00
C. 7. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 18.00
P. 8. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 13.00

Studiju uzsākšanai Bakalaura programmā ir nepieciešams:
1) pabeigta vidējā izglītība (dokuments par pabeigtu vidējo izglītību);
2) latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu sertifikāti;
3) sekmīgi nokārtoti īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumi mākslā;
4) konkursa prasībām (ja tāds ir) pietiekams pārbaudījumu sekmības līmenis.

Reflektantiem LMA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:
- iesniegumu (jāaizpilda noteiktas formas iesniegums);
- dokumenta par pabeigtu vidējo izglītību kopija (jāuzrāda oriģināls);
- personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2005. gada, jāiesniedz latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (jāuzrāda oriģināli);
- personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām ar īpašām vajadzībām, jāiesniedz vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam) vai dokumentus par nokārtotiem diviem centralizētajiem eksāmeniem;
- pases kopiju (jāuzrāda oriģināls);
- 6 fotogrāfijas;
- pārbaudījumu maksas apliecinājums:
EUR 14,00 vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
EUR 22,00 glezniecības, grafikas, tekstilmākslas, tēlniecības, vides mākslas, metāla dizaina, stikla mākslas, keramikas, modes mākslas, funkcionālā dizaina, vizuālās komunikācijas, scenogrāfijas un restaurācijas apakšnozaru reflektantiem.

Noderīgas saites:
- Uzņemšanas noteikumi;
- Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanu.

Papildinformācija:
- Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā notiek tikai valsts apmaksātās studiju vietās.
- Studijas notiek latviešu valodā.
- Mākslas akadēmijā tiek realizētas tikai pilna laika (dienas) studijas.
- Akadēmijai nav dienesta viesnīcas.

Kontaktinformācija:
Studiju daļa
Latvijas Mākslas akadēmijas 9. telpa (1. stāvs)

Tel.: +371 +371 20390337; +371 28311907
E-pasts: zilgma.predele@lma.lv 

STUDIJU UZSĀKŠANA LATGALES FILIĀLĒ:
Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē Rēzeknē tiek piedāvātas studijas bakalaura programmā glezniecības/restaurācijas, grafikas, tekstilmākslas un tēlniecības apakšnozarēs. Dokumentu iesniegšanas kārtība, iestājpārbaudījumi un rezultātu izziņošana sakrīt ar grafiku Rīgā. Latgales filiāles adrese: Baznīcas iela 34A, Rēzekne. Droši iepazīstieties ar augstāk minēto informāciju un norādītajām saitēm, un atbilstoši sagatavojieties iestāšanās procesam Latgales filiālē.

- Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām: 04.07.2016.–08.07.2016.
- Iestājpārbaudījumi: 11.07.2016.–14.07.2016.
- Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 19.07.2016.
- Studiju līgumu slēgšana*: 21.07.2016. –22.07.2016.
* Svarīgi! Slēdzot studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)!

Ja radušies specifiski jautājumi tieši saistībā ar Latgales filiāli, aicinām sazināties ar filiāles vadītāju Ilmu Šteinbergu, zvanot pa tālruni +371 29995083.

STUDIJU UZSĀKŠANA MAĢISTRA PROGRAMMĀ:
- reģistrācija studijām (dokumentu pieņemšana un projektu iesniegšana): 11.07.2016.–14.07.2016.
- projektu izskatīšana: 15.07.2016.–18.07.2016.
- uzņemšanas rezultātu paziņošana: 19.07.2016. 
- studiju līgumu slēgšana: 21.07.2016.–22.07.2016.

Iestājpārbaudījums:
Maģistra darba projekts

Iesniedzamie dokumenti:
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistrantūrā, reflektants iesniedz (uzrādot oriģinālus):
1) bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta - kopijas;
2) pases kopiju;
3) noteiktas formas iesniegumu
4) 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5) maģistra studiju projektu
6) apliecinājumu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu (EUR 14,00). 

Noderīgas saites:
- Sīkāka informācija par maģistra programmu
- Uzņemšanas noteikumi
- Informācija par maģistra darba projektu un lejupielādējamas iesnieguma formas
- Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanu

Kontaktinformācija:
Maģistra studiju programma
Latvijas Mākslas akadēmijas 22. telpa (1. stāvs)

Tel.: +371 26137572, +371 28350287
E-pasts: antra.priede@lma.lv

STUDIJU UZSĀKŠANA DOKTORA PROGRAMMĀ:
- Reģistrācija studijām (dokumentu pieņemšana un projektu iesniegšana): 11.07.2016.–14.07.2016.
- Projektu izskatīšana: 15.07.2016.–18.07.2016.
- Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 19.07.2016. 
- Studiju līgumu slēgšana: 21.07.2016.–22.07.2016.

Dokumentu pieņemšana doktora studiju programmā:
11.VII 11-13; 14-18
12.VII  pl.10-13; 14-17
13.VII pl.10-13;14-17
14.VII pl.10-14

Rezultātu paziņošana:
19.VII pl.14.00

Līgumu slēgšana:
21. VII  pl.14-18
22.VII pl.10-15

Iestājpārbaudījums:
Promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (apjoms ap 40 000 rakstu zīmēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā.

Iesniedzamie dokumenti:
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem doktorantūrā, reflektants iesniedz (uzrādot oriģinālus):
1) noteiktas formas iesniegums;
2) maģistra diploma kopija;
3) CV (norādot arī vidējo izglītību);
4) 3 fotokartītes (3x4 cm);
5) zinātnisko darbu-publikāciju saraksts, ja tādas ir;
6) promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (apjoms ap 40 000 rakstu zīmēm jeb 20-22 lappusēm (ar 1800 zīmēm lappusē) 14 punktu šriftā) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā;
7) pases kopija.

Noderīga informācija:
- Doktorantūras nolikums;
- Uzņemšanas noteikumi.

Kontaktinformācija:
Doktorantūra
Laila Bremša
Latvijas Mākslas akadēmijas 5. telpa (1. stāvs)
Tel.: +371 67334641
E-pasts: laila.bremsa@lma.lv

Komentāri
Emīlija [ 04:34 04.07.2016. ivarspelde [at] inbox.lv ]
Sveicināti, līdz cikiem iestādē notiek dokumentu iesniegšana?
Admin [ 17:02 30.06.2016. lma [at] lma.lv ]
Iestājpārbaudījumus iespējams kārtot tikai noteiktajos datumos. Nav iespējas kārtot iestājpārbaudījumus vairākās apakšnozarēs - katram iestājpārbaudījumam ir specifiski uzdevumi. Akadēmija nav iespējams iestāties, ja nav nokārtots centralizētais eksāmens latviešu valodā.
Evija [ 21:54 05.06.2016. tsundereyo [at] gmail.com ]
Ko darīt, ja es netieku uz kādu no iestājpārbaudījumiem? vai ir arī citi datumi?
Nora [ 11:36 31.05.2016. noraziedkalna [at] inbox.lv ]
Vai un kādā kārtībā iespējama iestājpārbaudījumu kārtošana vairākās apakšnozarēs?
Laila [ 22:51 20.05.2016. kristine.timofejeva [at] gmail.com ]
Vai pienemat nesekmigu atziimi latviesu val CE?
Jana [ 14:15 19.05.2016. ha111fly [at] gmail.com ]
Vai un kādā kārtībā iespējama iestājpārbaudījumu kārtošana vairākās apakšnozarēs?
Anna [ 18:03 08.04.2016. reveunreve [at] inbox.lv ]
Kada izmera tos 6 fotografijas vajag, iestaties bakalaura programma ?