Kreisā mala
Labā mala
Informācija reflektantiem par līgumu slēgšanu
Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem LMA BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ MĀKSLA, obligāti ir jānoslēdz  STUDIJU LĪGUMSStudiju līgumu slēgšana – 2016. gada 21. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 un 22. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Gadījumā, ja šajos datumos nav iespējams noslēgt  Studiju līgumu, par to rakstiski ir jāpaziņo 19. jūlijā (pēc konkursa rezultātu paziņošanas) LMA Studiju daļai (9. telpā, aizpildot apliecinājuma veidlapu). 

Ja  STUDIJU LĪGUMS par studijām LMA bakalaura programmā 2016. /2017. studiju gada 1. kursā par valsts budžeta līdzekļiem netiks noslēgts, valsts budžeta studiju vieta tiks piedāvāta nākamajam reflektantam, kurš ir ieguvis augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus, bet nav izturējis pirmo konkursu.

Komentāri
p [ 11:23 19.07.2016. ]
Cikos būs rezultāti maģistriem?
Admin [ 12:17 21.07.2016. lma [at] lma.lv ]
Labdien! Rezultāti ir pieejami kopš 19. jūlija plkst. 14:00 http://lma.lv/index.php?parent=6154
K. [ 17:16 18.07.2016. ]
No cikiem līdz cikiem 21. un 22. jūlijā būs iespējams parakstīt studiju līgumus MAĢISTRA programmā?