Kreisā mala
Labā mala
2016./2017. studiju gada plāns
Rudens semestris ilgs no 2016. gada 29. augusta līdz 2017. gada 13. janvārim.
Lekcijas, nodarbības, starpskates: no 29. augusta līdz 2. decembrim.
Rudens semestra sesija (skates, eksāmeni): no 5. decembra līdz 17. decembrim.
Brīvlaiks: no 18. decembra līdz 1. janvārim.
Rudens semestra sesija (eksāmeni): no 2. janvāra līdz 13. janvārim.

Pavasara-vasaras semestris ilgs no 2017. gada 16. janvāra līdz 16. jūnijam.
Lekcijas, nodarbības, starpskates: no 16. janvāra līdz 21. aprīlim.
Pavasara semestra sesija (skates, eksāmeni): no 24. aprīļa līdz 19. maijam.
Vasaras studiju posms: no 22. maija līdz 16. jūnijam.

Bakalaura programmas diplomdarbu aizstāvēšana: no 2017. gada 29. maija līdz 2. jūnijam.
Maģistra programmas diplomdarbu aizstāvēšana: no 2017. gada 5. jūnija līdz 9. jūnijam.


Ar pilnu 2016./2017. studiju gada plānu varat iepazīties, lejupielādējot zemāk redzamo failu (PDF dokuments):
Komentāri