Kreisā mala
Labā mala
Notiek ievadlekcijas-konsultācijas bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādei
Katru ceturtdienu plkst. 16:20 10. telpā  notiek doc. Aigas Dzalbes IEVADLEKCIJAS- KONSULTĀCIJAS bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādei. 
Komentāri