Kreisā mala
Labā mala
LMA programmas noslēguma darba teorētiskās daļas izstrādāšanas un iesniegšanas noteikumi
Ir izstrādāti vienoti noteikumi Bakalaura un Maģistra programmu noslēguma darbu teorētiskās daļas izstrādāšanai un iesniegšanai.
Komentāri
Toms [ 08:36 29.05.2018. ]
Varbūt nākamreiz noteikuma darba noteikumus ielieciet Word Exel formātā, lai studentiem "vieglāk" nokopēt informāciju