Kreisā mala
Labā mala
Sakarā ar ikgadējo Akadēmijas karnevālu būs izmaiņas studiju darbā!
CETURTDIEN, 16. februārī lekcijas NOTIEK:
✓ 10., 16., 18., 21. telpā saskaņā ar lekciju sarakstu!
✓ Pārējās lekciju un nodarbību telpās visas lekcijas NOTIEK
saskaņā ar lekciju sarakstu , arī 4. stāvā – zīmēšanas nodarbības.
CETURTDIEN, 16. februārī no plkst. 14.00 lekcijas un nodarbības
TIEK ATCELTAS - NENOTIEK:
✓ 1. stāvā 11., 19. telpā (Tēlniecības un Mākslas zinātnes apakšnozares telpās - tiks iekārtotas garderobes )
✓ 13., 15. telpā (veidošanas darbu noliktava )
✓2. stāvā 25., 29., 31. un 33. telpā (telpas tiks dekorētas)
✓3. stāvā 38. un 44. telpā (telpas tiks dekorētas)
Akadēmijas 2. un 3. stāvā nodarbības NENOTIEK tajās telpās,
kuras ir saskaņotas ar pasākuma organizētājiem un attiecīgajām
katedrām (par konkrētajām telpām karnevāla organizētāji vienosies ar
apakšnozaru vadītājiem; informācija - Rebeka Anna Kalniņa 22010141)
PIEKTDIEN, 17. februārī lekcijas NOTIEK :
✓ K2 un “Rožu” korpusā lekcijas un nodarbības notiek saskaņā ar
lekciju plānu!!!
PIEKTDIEN, 17. februārī TIEK ATCELTAS lekcijas!
✓ Akadēmijas 1., 2., 3. un 4. stāvā nodarbības NENOTIEK !!!
Sakarā ar telpu uzkopšanu pēc karnevāla š. g. 18. februārī
Akadēmija būs slēgta un strādāšanas atļaujas studējošajiem netiks izsniegtas!
Pirmdien, 20. februārī lekcijas un nodarbības notiek saskaņā ar lekciju sarakstu!
Komentāri