Kreisā mala
Labā mala
Aicinājums piedalīties Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu gleznojumu un apdares izstrādē
Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu organizē projektu – Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu gleznojumu un apdares izstrāde. Projektā piedalīties aicināti visi LMA studenti sākot ar 2.kursu. Bērnudārzu fasādes elektroniski var iegūt saitē - https://failiem.lv/u/z36tkkjn vai pie Māras Ādiņas (LMA 45.kab.).
Šobrīd uz starpskati 1.martā plkst. 14:00 LMA Bibliotēkā, jāsagatavo sekojoši materiāli:
1.         fasādes vizualizācijas (var piedāvāt vizualizāciju pilsētvidē, fasāžu notinums, fasāžu gleznojuma skices uz papīra vai datorizdrukas utml.);
2.         projekta koncepcijas īsu aprakstu;
3.         fasādes krāsu paraugus;
4.         projektā izmantoto oriģinālo risinājumu detalizētus zīmējumus, realizēšanas tehniskā risinājuma aprakstu;
5.         projekta autora vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un darba grupas vadītāja - kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;
6.         ieceres pilnīgākai prezentācijai autors var pievienot papildu materiālus, piem., maketu, fasādes apdares paraugu u.tml.
Ja ir kādi jautājumi, ierosmes vai idejas – lūdzu vērsties LMA 45.kab. pie Māras Ādiņas tel. 29995079.
Komentāri