Kreisā mala
Labā mala
22. martā nenotiks lekcijas pie profesora I.Austera!
Trešdien, 22. martā, NENOTIKS prof. I.Austera lekcijas -  Psiholoģija  plkst. 14.40 un Pedagoģiskā psiholoģija plkst. 16.20! (Lekcijas nenotiek pasniedzēja komandējuma dēļ. Lekcijas tiks nolasītas skašu nedēļā.)
Komentāri