Kreisā mala
Labā mala
Akadēmijas pieejamība Lieldienu laikā
Akadēmija 14., 15. un 16. aprīlī būs slēgta un strādāšanas atļaujas studējošajiem netiks izsniegtas! Pirmdien, 17. aprīlī,  studenti drīkstēs atrasties akadēmijas telpās līdz 23.00. Atrašanās akadēmijas darbnīcās vai nodarbību telpās jāsaskaņo ar attiecīgas katedras vadītāju vai darbnīcas vadītāju! Studentiem stingri jāievēro darba drošības un iekšējās kārtības noteikumus!
Komentāri