Kreisā mala
Labā mala
Studiju grāmatiņu izņemšana un sesijas kārtošanas noteikumi
Lai Jums nerastos problēmas ar atzīmju ierakstiem, LŪGUMS – izņemt STUDIJU  GRĀMATIŅAS STUDIJU  DAĻĀ (9. telpā) no 18. aprīļa līdz 24. aprīlim,  jo  no 24. aprīļa sākas 2016./2017. studiju gada 2. semestra (pavasara) SKATES UN EKSĀMENU SESIJA. Pēc sesijas (līdz 2017. gada 23. maijam) STUDIJU GRĀMATIŅAS bakalaura programmas studentiem obligāti jāiesniedz Studiju daļā! Zemāk atradīsiet arī pavasara sesijas kārtošanas noteikumus.
Komentāri