Kreisā mala
Labā mala
Aicinājums pieteikties vasaras praksēm
VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS, DIZAINA, AUDIOVIZUĀLĀS MĒDIJU MĀKSLAS UN MĀKSLAS ZINĀTNES APAKŠNOZARES 1.kurss
IKŠĶILĒ („Kugas namā”, Jāņa Kugas ielā 11)
30 vietas
29. maijs - 21. jūnijs
Pieteikšanās termiņš 19.maijs (pierakstīties var sarakstā LMA 1.stāvā pie studiju ziņojuma dēļa).
Autobuss no LMA pagalma 29.maijā plkst.11.00
Vasaras prakse Rīgā
VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS, DIZAINA, AUDIOVIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS UN MĀKSLAS ZINĀTNES APAKŠNOZARES

RĪGĀ, LMA
29.maijs - 19.jūnijs
Pieteikšanās termiņš 19.maijs (pierakstīties var sarakstā LMA 1.stāvā pie studiju ziņojuma dēļa).

VASARAS STUDIJU POSMA (vasaras prakses)
DARBU SKATE AKADĒMIJĀ 2017. gada 25. augustā plkst. 10.00.

Vairāk informācijas studentiem par vasaras studiju darbu gleznošanā un zīmēšanā šeit:
Komentāri