Kreisā mala
Labā mala
Parādnieku skate gleznošanā un zīmēšanā notiks 18. maijā!
Pēcskate gleznošanā un zīmēšanā studiju parādniekiem notiks ceturtdien, 18.maijā, LMA 2.stāva gaitenī un foajē plkst. 11.00. Studentiem, kuriem nav ar rektora rīkojumu piešķirts sesijas pagarinājums, tas ir maksas pakalpojums (€ 14,- ).
Komentāri