Kreisā mala
Labā mala
Gleznotāja Valdemāra Tones stipendijas laureātu paziņošana notiks ceturtdien LMA BA un MA izlaidumu laikā!
Valdemāra Tones stipendijas mērķis ir veicināt mākslas izglītību Latvijā. Stipendiju piešķir talantīgiem, sekmīgiem Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura, maģistrantūras, doktorantūras programmas studentiem mācību braucienam uz ārvalstīm profesionālās kvalifikācijas celšanai. Stipendijas apmērs EUR 2000 (pirms nodokļu nomaksas). Vairāk par stipendiju šeit.
2016./2017. LMA studiju gada izlaidumi notiks:
15:00 bakalaura studiju programmas absolventiem;
18:00 maģistra studiju programmas absolventiem.
Komentāri