Kreisā mala
Labā mala
Svarīga informācija par 1. septembri!
1.septembrī LMA aulā notiks SVINĪGAIS AKTS, uzsākot jauno studiju gadu - plkst. 13:00 bakalaura programmas studentiem un plkst. 14:30 maģistra un doktora programmu studentiem!
2017./2018. studiju gada 1. semestra pirmā studiju nedēļa (no 1. septembra līdz 8. septembrim) RADOŠO INOVĀCIJU UN INICIATĪVU NEDĒĻA! Studiju darbs tiks organizēts katedrās un meistardarbnīcās (kopīgi muzeju apmeklējumi, plenērs u.c. radoši pasākumi).
• BAKALAURA, MAĢISTRA un DOKTORA programmas 1. kursa studenti 1. septembrī saņem studentu apliecības;
• pēc svinīgā akta studentu un katedru pasniedzēju sanāksmes (katedru telpās);
• no 4. septembra līdz 8. septembrim - RADOŠO INOVĀCIJU UN INICIATĪVU NEDĒĻĀ katedras var organizēt arī apakšnozares nodarbības;
• visas lekcijas un nodarbības Latvijas Mākslas akadēmijā 2017./2018. studiju gada 1. semestrī sāksies no 11. septembra!

SEKMĪGU, VEIKSMĪGU UN RADOŠU 2017./2018. STUDIJU GADU!

Komentāri