Kreisā mala
Labā mala
Bakalaura programmas visu apakšnozaru studiju programmas kredītpunktos
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par visu apakšnozaru studiju programmu kredītpunktiem, kas aktuāli Bakalaura programmas studentiem 2017./2018. studiju gada ietvaros. Lūdzam studējošos ar šo informāciju iepazīties.