Kreisā mala
Labā mala
Bakalaura un maģistra studiju programmu 2017./2018. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti
Šeit pakāpeniski tiks publicēti 2017./2018. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti bakalaura un maģistra programmu studentiem. Divu nedēļu laikā lekciju saraksti var tikt precizēti un papildināti (izmaiņas tiks izceltas ar dzeltenu krāsu). Lūdzam rūpīgi sekot līdzi jaunumiem!

Lekciju grafikus iespējams lejupielādēt šeit (PDF dokuments):
Komentāri