Kreisā mala
Labā mala
Informācija par reģistrēšanos KAS apakšnozares izvēles kursam ILUSTRĀCIJA UN PAŠIZDOŠANA
1. 2017./2018. studiju gada 2. semestrī lekcijas notiks piektdienās 14.40 Vizuālās komunikācijas, ANIMĀCIJAS telpā.
2. Kursam var pieteikties:
A. studenti, kuri līdz šim šo kursu nav apmeklējuši.
Studentiem līdz 2018. gada 29. janvārim jāatsūta portfolio un īss apraksts, kāpēc šis kurss interesē?
E-pasts: maija.kurseva@gmail.com
B. studenti, kuri kursu sekmīgi nokārtojuši rudens semestrī un vēlas turpināt.

KAS katedras doc. Maija Kurševa
Komentāri