Kreisā mala
Labā mala
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām doktora programmā
UZŅEMŠANAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
2017. gada 25. jūlijā plkst. 14.00 LMA pie ziņojumu dēļa un plkst. 14.00 LMA mājaslapā.
Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem  LMA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „MĀKSLA” 51211, obligāti jānoslēdz STUDIJU LĪGUMS !
Studiju līgumu slēgšana
Mākslas zinātnes katedrā (5. telpā):
2017. gada 27. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00
2017. gada 28. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00
Slēdzot Studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)!